Департамент соціального захисту населення Чернігівської облдержадміністрації
Анонси

    

   Установите Flash player для просмотра!

   Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
   Для вирішення питань, пов'язаних з тимчасовим перебуванням, слід звертатися за телефоном "гарячої лінії":
   724-095
   Телефони в районах


   Соціальні послуги

   Назад

   Порядок прийому громадян до інтернатних установ області

   У Чернігівській області функціонують 9 будинків-інтернатів системи соціального захисту населення, серед яких 2 – геріатричного профілю, 5 – психоневрологічного для дорослих (3 – для жінок та 2 – для чоловіків), 2 – для дітей-інвалідів з глибокою розумовою відсталістю та психічними розладами, які мають складні фізичні вади розвитку.

   В установах створено належні умови для проживання підопічних та вихованців.

   Підопічні забезпечуються житлом, одягом, взуттям, постільною білизною, столовим посудом, чотириразовим харчуванням (у дитячому – п’ятиразовим), яке по калорійності та якості відповідає встановленим нормативам, цілодобовим медичним, комунально-побутовим обслуговуванням тощо.

   Щорічно всі підопічні проходять поглиблений медичний огляд. У разі необхідності, вони направляються на стаціонарне лікування до закріплених за установами лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я.

   До будинків-інтернатів геріатричного профілю на повне державне утримання приймаються громадяни похилого віку, які досягли пенсійного віку, та інваліди I-II групи, старші 18 років, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно з медичним висновком не протипоказано перебування у будинку-інтернаті та які не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати за законом.

   При наявності вільних місць до геріатричного пансіонату можуть прийматися особи, які мають працездатних дітей або родичів, які відповідно до чинного законодавства зобов’язані їх утримувати, за умови 100 % відшкодування пансіонату витрат на їх утримання.

   Громадяни похилого віку та інваліди, ветерани війни та праці при наявності вільних місць можуть прийматися на тимчасове проживання терміном від 1 до 6 місяців як на загальних підставах, так і на платній основі.

   До психоневрологічних інтернатів приймаються на державне утримання психічно хворі особи, які досягли пенсійного віку та інваліди І і ІІ груп із психоневрологічними захворюваннями, старші 18 років, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги та яким не протипоказано перебування в інтернаті відповідно до медичних показань та протипоказань до прийому в інтернатні установи, незалежно від наявності батьків або родичів, зобов’язаних їх утримувати за законом.

   До дитячого будинку-інтернату приймаються діти-інваліди віком від 4 до 18 років з вадами фізичного або розумового розвитку, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги і яким згідно з медичним висновком не протипоказано перебування в цій установі незалежно від наявності родичів, зобов’язаних утримувати за законом.

   Для оформлення до інтернатної установи необхідно звернутись до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації особи з інвалідністю або особи похилого віку, яка потребує влаштування до інтернатної установи.   Умови та порядок здійснення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання

   До відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіального центру на повне державне утримання безоплатно приймаються одинокі громадяни похилого віку, інваліди (які досягли 18-річного віку), хворі (із числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я за станом здоров’я не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду та допомоги, соціально-побутових, соціально-медичних та інших соціальних послуг.

   У стаціонарному відділенні громадяни перебувають на повному державному утриманні, одержують соціальну послугу стаціонарного догляду та відповідно до встановлених норм забезпечуються:
   1) житлом, одягом, взуттям, постільною білизною, м’яким і твердим інвентарем, столовим посудом;
   2) раціональним чотириразовим харчуванням, у тому числі з урахуванням віку і стану здоров’я, у межах натуральних норм харчування;
   3) цілодобовим медичним обслуговуванням;
   4) слуховими апаратами, окулярами, протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування (крім моторизованих), медикаментами відповідно до медичного висновку;
   5) комунально-побутовим обслуговуванням (опалення, освітлення, радіофікація, тепло-, водопостачання тощо).

   Одиноким пенсіонерам, які перебувають у стаціонарному відділенні, пенсія виплачується у встановленому законодавством порядку.

   За наявності вільних місць до відділення стаціонарного догляду на загальних умовах строком до чотирьох місяців можуть прийматися одинокі громадяни похилого віку, інваліди (які досягли 18-річного віку), хворі (із числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які тимчасово втратили здатність до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду, соціально-медичного обслуговування.

   За рішенням місцевої державної адміністрації, до відділення стаціонарного догляду на загальних підставах можуть прийматися (за наявності вільних місць) громадяни похилого віку, інваліди (які досягли 18-річного віку), хворі (із числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. У такому разі зазначені категорії громадян перебувають у відділенні стаціонарного догляду на умовах оплати згідно із затвердженими тарифами або за рахунок додаткових коштів місцевих бюджетів.

   Право на позачергове влаштування до відділення стаціонарного догляду мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, у разі, коли вони не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду та соціально-медичного обслуговування.

   Одинокі ветерани праці, самотні громадяни похилого віку та члени сімей загиблих військовослужбовців мають переважне право на влаштування до стаціонарного відділення.

   Громадяни, які уклали договір довічного утримання (догляду), до відділення стаціонарного догляду не приймаються.

   До відділення стаціонарного догляду громадяни приймаються за направленням (путівкою) управління соціального захисту населення за місцем проживання/перебування. Направлення (путівка) видається на підставі письмової заяви громадянина, паспорта, висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я про не здатність його до самообслуговування та потребу в постійному сторонньому догляді та допомозі.

   Перебування громадянина у відділенні стаціонарного догляду припиняється за погодженням з відповідним управлінням соціального захисту населення на підставі письмової заяви громадянина за наявності інформації про нове місце проживання і забезпечення йому постійного стороннього догляду.   Умови та порядок здійснення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома

   Відділення соціальної допомоги вдома територіального центру на соціальне обслуговування приймає одиноких громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку із частковою втратою рухової активності (мають III, IV і V групу рухової активності) і потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг у домашніх умовах згідно з медичним висновком:
   – похилого віку;
   – інвалідів (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;
   – хворих (із числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці). Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадянам, які потребують цілодобового стороннього догляду.

   Право на позачергове надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за національною ознакою.

   Відділення соціальної допомоги вдома може здійснювати обслуговування громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (із числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу. Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги або з установленням диференційованої плати.

   Відділення соціальної допомоги вдома надає відповідно до державних стандартів соціальних послуг таку послугу, як догляд вдома.

   Зміст соціальної послуги догляду вдома (відповідно до Державного стандарту) допомога в самообслуговуванні, пересуванні в побутових умовах, веденні домашнього господарства, організації взаємодії з іншими фахівцями та службами; навчання навичкам самообслуговування; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації та навчання навичкам користування ними; психологічна підтримка; надання інформації з питань соціального захисту населення; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; допомога в оформленні документів тощо.

   Обслуговування припиняється у разі:
   1) поліпшення стану здоров’я, виходу зі складних життєвих обставин, у результаті чого громадянин втрачає потребу в наданні соціальних послуг;
   2) виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує територіальний центр, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);
   3) направлення громадянина до будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, надання громадянину соціальної послуги з догляду вдома в будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, інших закладах постійного проживання;
   4) зміни місця проживання/перебування (за межами адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється повноваження територіального центру);
   5) грубого, принизливого ставлення громадянина до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників територіального центру і його структурних підрозділів; 6) порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);
   7) систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння;
   8) виявлення медичних протипоказань для надання соціальних послуг територіальним центром;
   9) надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд у встановленому законодавством порядку;
   10) надання громадянином соціальних послуг іншій особі та отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;
   11) відмови отримувача соціальних послуг або його законного представника від отримання соціальних послуг;
   13) невиконання громадянином без поважних причин вимог щодо отримання соціальної послуги з догляду вдома після письмового попередження про припинення чи обмеження її надання або після обмеження надання такої послуги;
   14) у разі смерті громадянина.

   Також територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) надають такі соціальні послуги:
   – соціальна адаптація (відділення денного перебування);
   – соціально-економічні (відділення організації надання натуральної та грошової допомоги) тощо.

   Назад

   14 Серпня 2019 16:53
   21 Травня 2019 10:26
   19 Травня 2019 08:24