Департамент соціального захисту населення Чернігівської облдержадміністрації
Анонси

    Установите Flash player для просмотра!

    Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
    Для вирішення питань, пов'язаних з тимчасовим перебуванням, слід звертатися за телефоном "гарячої лінії":
    724-095
    Телефони в районах


    Соціальний захист осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці

    Назад

    Комплексна реабілітація (абілітація) осіб з інвалідністю
     
     
    Перелік підприємств, які виготовляють технічні засоби реабілітації
     

    Деякі види матеріального забезпечення, пільг, гарантій та послуг, встановлених законодавством для повнолітніх і неповнолітніх осіб з інвалідністю

     

    Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25.03.2016 №156 "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 вересня 2012 року № 352"

     

    Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.09.2012 №352 "Про Програму заходів облдержадміністрації щодо виконання Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року» в Чернігівській області на період до 2020 року"

     

    Звіт про стан виконання у 2015 році Програми заходів обласної державної адміністрації щодо виконання Державноїцільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року»в Чернігівській області на період до 2020 року

     

    Звіт про стан виконання у 2016 році Програми заходів обласної державної адміністрації щодо виконання Державноїцільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року»в Чернігівській області на період до 2020 року

     

    Звіт про стан виконання у 2017 році Програми заходів обласної державної адміністрації щодо виконання Державноїцільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року»в Чернігівській області на період до 2020 року

     


    Змінено Порядок забезпечення учасників антитерористичної операції виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні

     

    Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та Порядком протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. №518, функції щодо протезування учасників антитерористичної операції за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, у 2017 році покладено на Фонд соціального захисту інвалідів.

    Відповідно до пункту 5 Порядку розгляд документів щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, здійснюється експертною групою, утвореною при Фонді соціального захисту інвалідів.

    Для розгляду питання щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за кордоном за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, вибору технологій та закордонного надавача спеціалізованої допомоги учасник антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законний представник повинен подати особисто або надіслати поштою до Фонду соціального захисту інвалідів:

    1) заяву;

    2) копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок;

    3) копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

    4) направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, видане відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-Інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 р. №321, яке учасники антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, отримують у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчому органі міської, районної у місті (крім мм. Києва та Севастополя) ради за зареєстрованим або фактичним місцем проживання (перебування);

    5) рішення військово-лікарської комісії або висновок лікарсько- консультативної комісії (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення) про потребу у протезуванні та/або ортезуванні;

    6) довідку з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення, яким не встановлено інвалідність);

    7) витяг з історії хвороби;

    8) фото- та відеоматеріали кукси та наявного об’єму рухів.

    Строк розгляду документів експертною групою не може перевищувати 25 робочих днів з дати їх отримання (надходження поштою).

    Для розгляду експертною групою питання щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями в Україні учасник антитерористичної операції повинен звернутись до вітчизняного протезно-ортопедичного підприємства з такими документами:

    1) заявою про необхідність забезпечення виробом підвищеної функціональності за новітніми технологіями;

    2) копією паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, учасника антитерористичної операції; копією документа, що підтверджує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера обліково картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

    3) направленням на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

    4) рішенням військово-лікарської комісії або висновком лікарсько- консультативної комісії (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення) про потребу у протезуванні та/або ортезуванні;

    5) довідкою з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення, яким не встановлено інвалідність).

     

     


     

    Кам'янець-Подільський планово-економічний технікум-інтернат запрошує на навчання

    Кам'янець-Подільський планово-економічний технікум-інтернат є одним із небагатьох освітянських закладів, де здобувають освіту найнезахищені члени суспільства - діти-інваліди

    Для вирішення основних завдань підготовки конкурентноспроможних спеціалістів у навчальному закладі створено потужну матеріально-технічну та методичну базу.

    Головне завдання, яке вирішує педагогічний колектив, - це забезпечення студентам з особливими потребами системи професійної підготовки, яка гнучко реагує на кон’юнктуру ринку праці, направлена на соціальний захист та конкурентоспроможність випускника навчального закладу.

    Більш детально ознайомитися з правилами прийому Інформація для абітурієнтів

     


     

    Про порядок забезпечення осіб з інвалідністю та ветеранів війни санаторно-курортними путівками.

    У житті кожної людини є моменти, коли необхідно зробити виклик хворобам, зібрати до купи волю, життєві сили, терпіння, наполегливість – вистояти та перемогти. Людям з обмеженими фізичними можливостями, ветеранам війни та іншим враженим категоріям населення це відомо краще ніж іншим.

    Саме тому робота органів праці та соціального захисту населення спрямована на вирішення проблем, які мають суттєвий вплив на покращення рівня соціальної захищеності вказаної категорії осіб, де особливе місце належить питанню забезпечення санаторно-куротними путівками.

    Механізм забезпечення органами праці та соціального захисту населення санаторно-курортними путівками (далі - путівками) до санаторно-курортних закладів відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення». Органи праці та соціального захисту населення забезпечують за рахунок коштів державного бюджету безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів:

    - осіб з інвалідністю усіх категорій за рахунок коштів, передбачених Міністерству соціальної політики;

    - ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», за рахунок коштів місцевих бюджетів;

    - ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань», та інвалідів у санаторіях, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики.

    Зазначені особи повинні перебувати на обліку для санаторно-курортного лікування в органах праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

    Путівки видаються відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб, в порядку черговості у міру надходження путівок. Для одержання путівки подається заява та медична довідка лікувальної установи за формою N 070/о.

    Особи з інвалідністю внаслідок війни забезпечуються путівками позачергово щороку (із січня по грудень). Учасники бойових дій забезпечуються путівками щороку (із січня по грудень). Учасники війни, забезпечуються путівками один раз на два роки.

    Особи з інвалідністю внаслідок загального захворювання та особи з інвалідністю з дитинства забезпечуються путівками в порядку черговості в міру надходження путівок.

    Особи з інвалідністю наслідок захворювання захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) забезпечуються путівками:

    I та II групи - до санаторіїв спинального профілю з лікуванням строком на 35 днів (відповідно до медичних рекомендацій) у порядку черговості в міру надходження путівок;

    III групи - до санаторіїв неврологічного профілю строком на 18-21 день (відповідно до медичних рекомендацій) у порядку черговості в міру надходження путівок. Особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи до санаторіїв спинального профілю, путівки не видаються, лише оплачується проїзд (двічі до санаторію і двічі в зворотньому напрямку) у транспорті загального користування (залізничному та автомобільному) згідно з поданими проїзними квитками. У випадку проїзду залізничним транспортом відшкодовують вартість квитка у плацкартному вагоні.

    Путівками без лікування (крім санаторіїв, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики) забезпечуються особи, що супроводжують осіб з інвалідністю групи (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), яким за висновком лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна стороння допомога. Якщо особа з інвалідністю I групи здатна обслуговувати себе самостійно, їй видається відповідна довідка про це лікувально-профілактичним закладом. Особу з інвалідністю I групи не можуть супроводжувати особи з інвалідністю I групи та особи, які не досягли 18-річного віку.

    Працюючі особи та особи, що не досягли встановленого законодавством пенсійного віку, забезпечуються путівками за місцем основної роботи або за місцем обліку в органах праці та соціального захисту населення на підставі довідки з місця роботи про те, що їм не видавалася безплатна путівка протягом попереднього року (для осіб, що забезпечуються путівками один раз на два роки, - протягом двох попередніх років). Осіб, що проживають в інтернатних установах системи Міністерства соціальної політики, інвалідів, що навчаються на денному відділенні у навчальних закладах, путівками забезпечують органи праці та соціального захисту населення відповідно до цього Порядку.

    Особа, що перебуває на обліку для забезпечення путівкою в органах праці та соціального захисту населення, але в поточному році одержала безплатну путівку в іншій організації, знімається з обліку.

    Більш детальніше про забезпечення санаторно-курортними путівками можливо дізнатись звернувшись до органів праці та соціального захисту населення за місцем проживання.


    Про виплату грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування

    Механізм виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки (далі - грошова компенсація) та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування, передбачених Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 № 785.

    Грошова компенсація виплачується інвалідам війни та інвалідам, зазначеним у статті 6-2 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», за місцем їх обліку один раз на два роки з дня звернення із заявою про виділення путівки або виплату грошової компенсації за бажанням, якщо ці особи протягом двох років не одержували безоплатних санаторно-курортних путівок, незалежно від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-курортного лікування або медичних протипоказань. Грошова компенсація виплачується у таких розмірах:

    - особам з інвалідністю I і II групи - 100 відсотків середньої вартості путівки;

    - особам з інвалідністю III групи - 75 відсотків середньої вартості путівки.

    Листом Міністерства соціальної політики України від 11.01.2018 № 38/0/116-18/156 встановлено середню вартість санаторно-курортної путівки для виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування в межах обсягу бюджетних коштів, виділених відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», у сумі 481,00 гривень. Грошова компенсація виплачується вказаним особам через два роки після звернення із заявою про виділення путівки або виплату грошової компенсації, якщо вони протягом цього періоду не одержували безоплатної санаторно-курортної путівки. Право на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування настає з дня звернення із заявою до органів праці та соціального захисту населення про її виплату один раз на два роки (з урахуванням року проходження самостійного санаторно-курортного лікування). Особам, які перебувають на повному державному утриманні, грошова компенсація та компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування виплачуються згідно з цим Порядком.

    Механізм виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування (далі - грошова компенсація за путівку та за самостійне лікування) іншим категоріям осіб з інвалідністю затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 № 150. Грошова компенсація за путівку та за самостійне лікування для цієї категорії осіб нараховується і виплачується в таких розмірах:

    - особам з інвалідністю I і II групи - 75 відсотків,

    - особам з інвалідністю III групи - 50 відсотків розміру середньої вартості санаторно-курортної путівки.

    Вартість санаторно-курортної путівки для виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування в межах обсягу бюджетних коштів, виділених відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» становить 481 гривень.

    Грошова компенсація за путівку та за самостійне лікування інваліду, який працює (навчається), виплачується на підставі довідки з місця роботи (навчання) про те, що він протягом трьох років не одержував безоплатну санаторно-курортну путівку. Слід звернути увагу, що у разі коли інвалід одержав безоплатну путівку не через орган праці та соціального захисту населення, виплата грошової компенсації за путівку та за самостійне лікування такій особі не проводиться. Грошова компенсація за самостійне лікування інваліда виплачується один раз на три календарних роки, якщо інвалід не одержував безоплатної путівки до санаторно-курортного закладу, у розмірі, обчисленому відповідно до цього Порядку, на час проведення оздоровлення.

    За отриманням більш детальної інформації необхідно звертатись до районних (міських) управлінь праці та соціального захисту населення за місцем проживання.


     

    ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ МОЖНА ЗДОБУТИ ПРОФЕСІЮ В РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРАХ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ

    Назад

    20 Липня 2018 12:51