Департамент соціального захисту населення Чернігівської облдержадміністрації
Анонси

    

   Установите Flash player для просмотра!

   Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
   Для вирішення питань, пов'язаних з тимчасовим перебуванням, слід звертатися за телефоном "гарячої лінії":
   724-095
   Телефони в районах


   Наказ №15 "Про доступ до публічної інформації

   Назад


   УКРАЇНА

   ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
   ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

   Н А К А З

   02 лютого 2015 року
   м. Чернігів
   № 15

   Про доступ до публічної інформації

   НУ зв'язку з кадровими змінами у Департаменті соціального захисту населення обласної державної адміністрації, на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.05.2011 № 161 «Про доступ до публічної інформації»

   НАКАЗУЮ:

   1.Затвердити Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації (далі – Департамент) (додається).

   2.Затвердити Перелік документів для обов’язкового оприлюднення, які можуть мати суспільний інтерес (додається).

   3.Спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями визначити громадську приймальню Департаменту.

   4.Визначити особою, відповідальною за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації в Департаменті Тимощенко К.М., заступника директора Департаменту – начальника управління праці та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

   5.Функції із забезпечення реєстрації письмових, усних запитів і відповідей на них та доступу запитувачів до інформації в Департаменті покласти на:
   - Харченко Т.О., головного спеціаліста відділу зовнішніх зв'язків, автоматизації та програмування, що виконує функції секретаря та організаційно-технічного контролю виконання документів;
   - Гунську О. В., провідного спеціаліста відділу зовнішніх зв'язків, автоматизації та програмування, що виконує функції організації роботи з діловодства.

   6.Начальнику відділу зовнішніх зв’язків, автоматизації та програмування, Сасіну Д.О., з метою доступу до публічної інформації та її збереження забезпечити підтримку в актуальному стані на сайті Департаменту інформації для обов’язкового оприлюднення та за необхідності оновлювати перелік документів, які можуть представляти суспільний інтерес.

   7.Заступникам директора Департаменту відповідно до розподілу функціональних обов’язків забезпечити виконання порядку доступу до публічної інформації та розгляд запитів на інформацію.

   8.Привести у відповідність до покладених функцій положення про відділи, посадові інструкції працівників, на яких покладені функції щодо доступу до публічної інформації.

   9.Визнати такими, що втратили чинність, накази начальника головного управління від 18.05.2011 № 76 та від 08.12.2011 № 217.

   10.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

   Директор ДепартаментуО.В. Русін
    


                                                  
    ЗАТВЕРДЖЕНО
   наказ директора Департаменту
   соціального захисту населення
   обласної державної адміністрації
   від 02.02.2015 № 15

   ПОРЯДОК
   доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент
   соціального захисту населення обласної державної адміністрації

   Всі запити на публічну інформацію, які надходять до Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації (далі – Департамент) (в тому числі електронною поштою), реєструються головним спеціалістом відділу зовнішніх зв'язків, автоматизації та програмування, що виконує функції секретаря та організаційно-технічного контролю виконання документів. Письмовий запит може бути як в довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми (додається).

   Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

   Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

   Незалежно від змісту запиту, він направляється директору Департаменту, заступникам директора Департаменту (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється провідним спеціалістом відділу зовнішніх зв'язків, автоматизації та програмування, що виконує функції організації роботи з діловодства, в установленому порядку і надсилається адресату.

   Департамент надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

   У разі, якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

   Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

   У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Департамент може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

   У разі, коли Департамент, відповідно до компетенції, визначеної Положенням про Департамент, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», він відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

   Якщо Департаменту відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

   Додаток до Порядку доступу до публічної інформації в Департаменті соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Форма запиту на інформацію

   ЗАТВЕРДЖЕНО
   наказ директора Департаменту
   соціального захисту населення
   обласної державної адміністрації
   від 02.02.2015 № 15

   ПЕРЕЛІК
   документів для обов’язкового оприлюднення,
   які можуть мати суспільний інтерес
   1. Положення про Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації;
   2. Структуру Департаменту;
   3. Розклад роботи та графік прийому громадян в Департаменті;
   4. Інформацію про місце знаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, електронну адресу Департаменту;
   5. Прізвище, ім’я та по-батькові, службові засоби зв’язку керівного складу Департаменту;
   6. Плани проведення та перелік питань, які виносяться на розгляд засідань Департаменту (колегій, нарад, тощо);
   7. Накази з основної діяльності Департаменту, лише ті, які можуть мати суспільний інтерес;
   8. Плани роботи Департаменту.

   Назад

   14 Серпня 2019 16:53
   21 Травня 2019 10:26
   19 Травня 2019 08:24