Анонси

      


     План роботи на І квартал 2017 року

     Назад

     П Л А Н
     роботи Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації
     на І квартал 2017 року
     № з/п Зміст заходів
     Термін виконання
     Відповідальні
     І. Засідання колегії
     1.1. Про підсумки роботи органів соціального захисту населення області у 2016 році та пріоритетні завдання на 2017 рік
     Лютий
     Тимощенко К.М.
     Снегерьова І.В.
     Хілик О.М.
     Буряченко Н.Б.
     Шибиріна В.П.
     Керівники структурних підрозділів Департаменту
     1.2. Про стан виконавської дисципліни, організації виконання завдань, визначених актами законодавства, розпорядженнями і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, та роботи зі зверненнями громадян за підсумками  2016 року
     ІІ. Організаційні заходи
     2.1. Розробити
     2.1.1. Комплекс заходів до відповідних календарних дат:
     – Дня Чорнобильської трагедії;
     – інших у рамках співпраці з громадськими організаціями чорнобильців (за окремим планом)
     Березень
     Тимощенко К.М.
     Мазій Л.В.
     2.1.1. Запровадження в промислову експлуатацію ПТК «Житлові субсидії»
     Протягом кварталу
     Снегерьова І.В.
     Ходак О.М.
     .2. Провести
     2.2.1. Засідання територіальної тристоронньої соціально-економічної ради
     Березень
     Тимощенко К.М.
     Брагинець О.М.
     2.2.2. Засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
     Щомісячно
     (за за узгодженим планом із соціальними партнерами)
     Тимощенко К.М.
     2.2.3. Засідання обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення
     Протягом кварталу
     (за окремим графіком)
     Тимощенко К.М.
     2.2.4. Засідання комісії з питань надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування та надання фінансової допомоги та цільової позики для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів обласної державної адміністрації
     Протягом кварталу
     (за окремим графіком)
     Войтехович В.І.
     2.2.5. Засідання комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках обласної державної адміністрації
     Протягом кварталу
     (за окремим графіком)
     Тимощенко К.М.
     Башук О.Д.
     2.2.6. Засідання координаційної ради у справах осіб з обмеженими фізичними можливостями при обласній державній адміністрації
     За окремим планом
     Снегерьова І.В.
     Біленко В.Г.
     2.2.7. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації
     За окремим планом
     Снегерьова І.В.
     Біленко В.Г.
     2.2.8. Засідання робочої групи з питань реалізації основних напрямів вдосконалення системи соціальних виплат населенню
     За окремим планом
     Снегерьова І.В.
     Кульгейко О.Д.
     2.2.9. Засідання координаційної ради щодо реформування сфери соціальних послуг при обласній державній адміністрації
     За окремим планом
     Снегерьова І.В.
     Плиско В.В.
     2.2.10. Засідання координаційної ради з розв’язання проблем, пов’язаних з наданням всебічної допомоги бездомним особам при обласній державній адміністрації
     За окремим планом
     Снегерьова І.В.
     Плиско В.В.
     2.2.11. Семінари з питань колективно-договірного регулювання трудових відносин, організації праці та її оплати
     За окремим планом із соціальними партнерами
     Тимощенко К.М.
     Коротка Л.В.
     2.3. Перевірити
     2.3.1. Стан виконання місцевими органами соціального захисту населення законодавства України з питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту працюючого населення (за результатами загальної оцінки діяльності у сфері праці відповідних територій)
     Протягом
     кварталу
     (за окремим графіком)
     Тимощенко К.М.
     2.3.2. Стан ринку праці, зайнятості населення, професійного навчання працівників на виробництві, проведення моніторингів із виплати заробітної плати у суб’єктів господарювання відповідних територій в управліннях праці та соціального захисту населення
     Протягом кварталу
     (за окремим
     планом)
     Тимощенко К.М.
     Брагинець О.М.
     2.3.3. Стан дотримання вимог Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у районах і містах області
     Протягом кварталу
     (за окремим графіком)
     Тимощенко К.М.
     Мазій Л.В.
     2.3.4. Стан виконання місцевими органами соціального захисту населення законодавства України з питань надання пільг
     Протягом кварталу
     (за окремим графіком)
     Снегерьова І.В.
     Кучерява О.О.
     ІІІ. Контроль виконання керівних документів
     3.1. Здійснювати контроль за виконанням законів України, указів і доручень Президента України, постанов, розпоряджень і доручень Кабінету Міністрів України, інших документів органів державної влади, наказів і доручень Міністерства соціальної політики України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, доручень заступників голови облдержадміністрації, керівних документів обласної ради, наказів і доручень директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, доручень заступників директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів усіх рівнів, інших документів, які містять конкретні завдання Департаменту, тощо
     Постійно
     Тимощенко К.М.
     Снегерьова І.В.
     Хілик О.М.
     Буряченко Н.Б.
     Керівники структурних підрозділів Департаменту
     ІV. Підготовка матеріалів
     4.1. Забезпечувати підготовку матеріалів (звітів, інформацій, пропозицій, розрахунків, даних моніторингу тощо) до вищестоящих органів у встановлені терміни
     Постійно
     Керівники структурних підрозділів Департаменту
     4.2. Забезпечувати підготовку матеріалів щодо соціального захисту населення області до розгляду на засіданнях консультативно-дорадчих органів
     Постійно
     Керівники структурних підрозділів Департаменту
     V. Надання практичної та методичної допомоги
     5.1. Надавати практичну та методичну допомогу спеціалістам районних і міських управлінь, підвідомчих установ і закладів системи з питань праці та соціального захисту населення
     Постійно
     Керівники структурних підрозділів Департаменту
     5.2. Надавати практичну та методичну допомогу спеціалістам підприємств, установ та організацій з питань виконання норм і положень трудового законодавства, колективно-договірного регулювання, атестації робочих місць за умовами праці.
     Постійно
     Тимощенко К.М.
     5.3. Забезпечувати роботу «гарячої» телефонної лінії з питань соціального захисту населення
     Постійно
     Керівники структурних підрозділів Департаменту
     VІ. Інші заходи
     6.1. Професійне тематичне навчання державних службовців Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації
     Щомісячно
     Тимощенко К.М.
     Буряченко Н.Б.

     Назад

      

     Версія для людей з вадами 

     зору

      

     Анкета для опитування щодо доступності публічних послуг у сфері соціального захисту населення

      

     Гарячі телефонні лінії

     "Інформація для внутрішньо переміщених осіб за телефоном "гарячої лінії"::
     (04622) 5-99-38
     Телефони в районах