Анонси

      


     Звіт за І квартал 2017 року

     Назад

     ЗВІТ

     про виконання заходів, передбачених планом роботи Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації на І квартал 2017 року

      

     № з/п Зміст заходів
     Термін виконання
     Дата виконання або причина невиконання
     Відповідальні
     І. Засідання колегії
     1.1. Про підсумки роботи органів соціального захисту населення області у 2016 році та пріоритетні завдання на 2017 рік
     Лютий
     03.03.2017
     /наказ від 03.03.2017 № 14
     Хілик О.М.
     Тимощенко К.М.
     Снегерьова І.В.
     Шибиріна В.П.
     Керівники структурних підрозділів Департаменту
     1.2. Про стан виконавської дисципліни, організації виконання завдань, визначених актами законодавства, розпорядженнями і дорученнями резидента України, Кабінету Міністрів України, та роботи зі зверненнями громадян за підсумками 2016 року
     03.03.2017
     /наказ від 03.03.2017 № 15
     ІІ. Організаційні заходи
     2.1. Розробити
     2.1.1. Комплекс заходів до відповідних календарних дат:
     – Дня Чорнобильської трагедії;
     – інших у рамках співпраці з громадськими організаціями чорнобильців
     (за окремим планом)
     Березень
     Розроблено та 20.03.2017 обласною адміністрацією затверджено обласний План заходів пов’язаних з 31-ми роковинами  Чорнобильської катастрофи. Забезпечується його виконання
     Тимощенко К.М.
     Мазій Л.В.
     2.1.3. Запровадження в промислову експлуатацію ПТК «Житлові субсидії»
     Протягом кварталу
       Снегерьова І.В.
     Ходак О.М.
     2.2. Провести
     2.2.1. Засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
     Щомісячно
     31.01.2017
     24.02.2017
     29.03.2017
     Тимощенко К.М.
     Брагинець О.М.
     2.2.2. Засідання обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення
     Протягом кварталу
     (за окремим графіком)
     29.03.2017
     Тимощенко К.М.
     Дядечко Л.М.
     2.2.3. Засідання комісії з питань надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування та надання фінансової допомоги та цільової позики для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів обласної державної адміністрації
     Протягом кварталу
     (за окремим графіком)
     27.03.2017
     Войтехович В.І.
     2.2.4. Засідання робочої групи з питань реалізації основних напрямів вдосконалення системи соціальних виплат населенню
     За окремим планом
     -
     Снегерьова І.В.
     Кульгейко О.Д.
     2.2.5. Засідання координаційної ради у справах осіб з обмеженими фізичними можливостями при обласній державній адміністрації
     За окремим планом
     -
     Снегерьова І.В.
     Біленко В.Г.
     2.2.6. Засідання координаційної ради щодо реформування сфери соціальних послуг при обласній державній адміністрації
     За окремим планом
     -
     Снегерьова І.В.
     Плиско В.В.
     2.2.7. Засідання координаційної ради з розв’язання проблем, пов’язаних з наданням всебічної допомоги бездомним особам при обласній державній адміністрації
     За окремим планом
     -
     Снегерьова І.В.
     Плиско В.В.
     2.2.8. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації
     За окремим планом
     24.02.2017
     Снегерьова І.В.
     Біленко В.Г.
     2.2.9. Засідання територіальної тристоронньої соціально-економічної ради
     березень
     (за окремим графіком)
     04.04.2017
     Тимощенко К.М.
     Дядечко Л.М.
     2.2.10. Семінари з питань колективно-договірного регулювання трудових відносин, організації праці та її оплати.
     За окремим планом із соціальними партнерами
      
     Тимощенко К.М.
     Спеціалісти сектору
     Підготовка матеріалів для виступу на телебаченні та обласному радіо на тему «Нове визначення поняття мінімальна заробітна плата та мінімальний посадовий оклад»./td>
     16.01.2017
     Тимощенко К.М.
     Відео-лекція «Нова зарплата 2017: роз’яснення” запис зроблено спільно з Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади.
     17.01.2017
     Тимощенко К.М.
     Семінар на тему «Дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства України про працю» (м.Чернігів, вул. І. Мазепи,19).
     25.01.2017
     Дядечко Л.М.
     Експертний круглий стіл «Чи  існує проблема 3200?» (м.Чернігів, вул. Шевченка, 5, прес-центр «Чернігівський вибір»).
     27.01.2017
     Тимощенко К.М.
     Семінар-навчання для бухгалтерів сільських, селищних, міських рад та об’єднаних територіальних громад на тему «Мінімальна заробітна плата: роз’яснення щодо застосування законодавства» (м. Чернігів, просп. Миру, 43, Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади).
     09.02.2017
     Тимощенко К.М.
     Семінар-навчання для спеціалістів підприємств Деснянського району в місті Чернігові на тему «Новації в трудовому законодавстві в частині оплати праці».
     15.02.2017
     Дядечко Л.М.
     Семінар-навчання для спеціалістів підприємств Новозаводського району в місті Чернігові на тему «Новації в трудовому законодавстві в частині оплати праці».
     16.02.2017
     Дядечко Л.М.
     Семінар-тренінг для посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевої ради «Запобігання корупції та порушень трудового  законодавства» (м.Новгород-Сіверський).
     16.02.2017
     Тимощенко К.М.
     Фахова дискусія «Рівність прав і можливостей жінок і чоловіків у сфері економічних відносин» (м.Чернігів, вул. Шевченка, 5, Навчально-методичний центр Федерації профспілок»).
     01.03.2017
     Тимощенко К.М.
     Підготовка матеріалів для виступу на обласному радіо на тему «Ефект від новацій у трудовому законодавстві».
     03.03.2017
     Тимощенко К.М.
     2.3. Перевірити
     2.3.1 Організацію соціального захисту  громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, з питань, що відносяться до кола повноважень.
     Протягом кварталу
     (за окремим графіком)
     Перевірки на місцях не здійснювалися.
     За І квартал перевірено справи 202 осіб щодо видачі (заміни) посвідчень постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, Видано посвідчення 195 особам.
     Тимощенко К.М.
     Мазій Л.В.
     2.3.2. Стан ринку праці, зайнятості населення, професійного навчання працівників на виробництві, проведення моніторингів із виплати заробітної плати у суб’єктів господарювання відповідних територій в управліннях праці та соціального захисту населення
     Протягом кварталу
     (за окремим планом)
     Виконано
     Тимощенко К.М.
     Брагинець О.М.
     2.3.1. Стан виконання місцевими органами соціального захисту населення законодавства України з питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту працюючого населення (за результатами загальної оцінки діяльності у сфері праці відповідних територій): взято участь у виїзних семінарах-навчаннях для представників суб’єктів господарювання
     Протягом кварталу
     (за окремим графіком)
     16.02.2017
     Тимощенко К.М.
     Дядечко Л.М.
     ІІІ. Контроль виконання керівних документів
     3.1. Здійснювати контроль за виконанням законів України, указів і доручень Президента України, постанов, розпоряджень і доручень Кабінету Міністрів України, інших документів органів державної влади, наказів і доручень Міністерства соціальної політики України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, доручень заступників голови облдержадміністрації, керівних документів обласної ради, наказів і доручень директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, доручень заступників директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів усіх рівнів, інших документів, які містять конкретні завдання Департаменту, тощо
     Постійно
     Постійно
     Хілик О.М.
     Тимощенко К.М.
     Снегерьова І.В.
     Працівники Департаменту
     ІV. Підготовка матеріалів
     4.1. Забезпечувати підготовку матеріалів (звітів, інформацій, пропозицій, розрахунків, даних моніторингу тощо) до вищестоящих органів у встановлені терміни
     Постійно
     Постійно
     Працівники Департаменту
     4.2. Забезпечувати підготовку матеріалів щодо соціального захисту населення області до розгляду на засіданнях консультативно-дорадчих органів
     Постійно
     Постійно
     Снегерьова І.В.
     Біленко В.Г.
     V. Надання практичної та методичної допомоги
     5.1. Надавати практичну та методичну допомогу спеціалістам районних і міських управлінь, підвідомчих установ і закладів системи з питань праці та соціального захисту населення
     Постійно
     Постійно
     Працівники Департаменту
     5.2. Надавати практичну та методичну допомогу спеціалістам районних та міських управлінь, підвідомчих установ і закладів системи з питань соціального захисту чорнобильців, зокрема, пільгового харчування, оздоровлення, визначення статусу, використання коштів бюджетних програм. Співпрацювати з громадськими організаціями.
     Постійно
     Постійно

     Підготовлено ряд листів місцевим управлінням щодо оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, та харчування потерпілих дітей, у навчальних закладах, розташованих на радіоактивно забруднених територіях.
     Представниками Департаменту 14 березня 2017 року взято участь у засіданні активу обласного відділення Українського національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля, 21 березня 2017 року - у засіданні ради Чернігівської обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України».
     Тимощенко К.М.
     Мазій Л.В.
     5.3. Надавати практичну та методичну допомогу спеціалістам підприємств, установ та організацій з питань виконання норм і положень трудового законодавства, колективно-договірного регулювання, атестації робочих місць за умовами праці
     Забезпечувати роботу «гарячої» телефонної лінії
     Постійно
     Постійно
     Тимощенко К.М.
     Дядечко Л.М.
     5.4. Забезпечувати роботу «гарячої» телефонної лінії з питань соціального захисту населення
     Постійно
     Постійно
     Працівники Департаменту
     VІ. Інші заходи
     6.1. Професійне тематичне навчання державних службовців Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Щомісячно - Тимощенко К.М.
     Шибиріна В.П.

     Назад

      

     Версія для людей з вадами 

     зору

      

     Анкета для опитування щодо доступності публічних послуг у сфері соціального захисту населення

      

     Гарячі телефонні лінії

     "Інформація для внутрішньо переміщених осіб за телефоном "гарячої лінії"::
     (04622) 5-99-38
     Телефони в районах