Анонси

      


     План роботи на IV квартал 2017 року

     Назад

     П Л А Н
     роботи Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації
     на ІV квартал 2017 року
     № з/п Зміст заходів
     Термін виконання
     Відповідальні
     І. Засідання колегії
     1.1. Про підсумки роботи органів соціального захисту населення області за 9 місяців 2017 року
     Листопад
     Тимощенко К.М.
     Снегерьова І.В.
     Хілик О.М.
     Шибиріна В.П.
     Керівники структурних підрозділів Департаменту
     1.2. Про стан виконавської дисципліни, організації виконання завдань, визначених актами законодавства, розпорядженнями і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, та роботи зі зверненнями громадян за підсумками 9 місяців 2017 року
     ІІ. Організаційні заходи
     2.1. Розробити
     2.1.1. Комплекс заходів до відповідних календарних дат:
     - Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
     - інші в рамках співпраці з громадськими організаціями чорнобильців за окремим планом.
     Протягом кварталу
     Тимощенко К.М.
     Мазій Л.В.
     2.2. Провести
     2.2.1. Засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
     Щомісячно
     Тимощенко К.М.
     Брагинець О.М.
      
     2.2.2. Засідання обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення
     Щоквартально (за окремим графіком)
     Тимощенко К.М.
     2.2.3. Засідання територіальної тристоронньої соціально-економічної ради
     Жовтень (за узгодженим  планом із соціальними партнерами)
     Тимощенко К.М.
     2.2.4. Засідання комісії з питань надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування та надання фінансової допомоги та цільової позики для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів обласної державної адміністрації
     Протягом кварталу (за окремим графіком)
     Войтехович В.І
     2.2.5. Засідання координаційної ради у справах осіб з обмеженими фізичними можливостями при обласній державній адміністрації
     За окремим планом
     Снегерьова І.В.
     Біленко В.Г.
     2.2.6. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації
     За окремим планом
     Снегерьова І.В.
     Біленко В.Г.
     2.2.7. Засідання робочої групи з питань реалізації основних напрямів вдосконалення системи соціальних виплат населенню
     За окремим планом
     Снегерьова І.В.
     Кульгейко О.Д.
     2.2.8. Засідання координаційної ради щодо реформування сфери соціальних послуг при обласній державній адміністрації
     За потреби
     Снегерьова І.В.
     Плиско В.В.
     2.2.9. Засідання координаційної ради з розв’язання проблем, пов’язаних з наданням всебічної допомоги бездомним особам при обласній державній адміністрації
     За потреби
     Снегерьова І.В.
     Плиско В.В.
     2.2.10. Семінари з питань колективно-договірного регулювання трудових відносин, організації праці та її оплати
     Протягом кварталу (за потреби)
     Тимощенко К.М.
     2.2.11. Заходи щодо відзначення державних і професійних свят, пам’ятних дат, які стосуються діяльності органів соціального захисту населення області
     За окремим графіком
     Тимощенко К.М.
     Снегерьова І.В.
     Хілик О.М.
     Шибиріна В.П.
     Біленко В.Г.
     Мазій Л.В.
     Плиско В.В.
     2.3. Перевірити
     2.3.1. Стан виконання місцевими органами соціального захисту населення законодавства України з питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту працюючого населення (в межах повноважень)
     Протягом року (за окремим графіком)
     Тимощенко К.М.
      
     2.3.2. Стан ринку праці, зайнятості населення, виплати заробітної плати у суб’єктів господарювання відповідних територій у місцевих управліннях соціального захисту населення
     Протягом року (за окремим графіком)
     Тимощенко К.М.
     Брагинець О.М.
     2.3.3. Організацію соціального захисту  громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, з питань, що відносяться до кола повноважень
     Протягом кварталу (за окремим графіком)
     Тимощенко К.М.
     Мазій Л.В.
     2.3.4. Стан виконання місцевими органами соціального захисту населення законодавства України з питань соціального захисту осіб з інвалідністю Протягом року Снегерьова І.В.
     Біленко В.Г.
     ІІІ. Контроль виконання керівних документів
     3.1. Здійснювати контроль за виконанням законів України, указів і доручень Президента України, постанов, розпоряджень і доручень Кабінету Міністрів України, інших документів органів державної влади, наказів і доручень Міністерства соціальної політики України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, доручень заступників голови обласної державної адміністрації, керівних документів обласної ради, наказів і доручень директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, доручень заступників директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів усіх рівнів, інших документів, які містять конкретні завдання Департаменту, тощо
     Постійно
     Тимощенко К.М.
     Снегерьова І.В.
     Хілик О.М.
     Керівники структурних підрозділів Департаменту
     ІV. Підготовка матеріалів
     4.1. Забезпечувати підготовку матеріалів (звітів, інформацій, пропозицій, розрахунків, даних моніторингу тощо) до вищестоящих органів у встановлені терміни
     Постійно
     Керівники структурних підрозділів Департаменту
     4.2. Забезпечувати підготовку матеріалів щодо соціального захисту населення області до розгляду на засіданнях консультативно-дорадчих органів
     Постійно
     Керівники структурних підрозділів Департаменту
     4.3. Забезпечити підготовку матеріалів щодо соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи до розгляду на засіданнях дорадчих органів
     За потреби
     Тимощенко К.М.
     Мазій Л.В.
     V. Надання практичної та методичної допомоги
     5.1. Надавати практичну та методичну допомогу спеціалістам місцевих управлінь, підвідомчих установ і закладів системи з питань праці та соціального захисту населення
     Постійно
     Керівники структурних підрозділів Департаменту
     5.2. Надавати практичну та методичну допомогу спеціалістам підприємств, установ та організацій з питань виконання норм і положень трудового законодавства, колективно-договірного регулювання, атестації робочих місць за умовами праці
     Постійно
     Тимощенко К.М.
     5.3. Забезпечувати роботу «гарячої» телефонної лінії з питань соціального захисту населення
     Постійно
     Керівники структурних підрозділів Департаменту
     VІ. Інші заходи
     6.1. Професійне тематичне навчання державних службовців Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації
     Щомісячно (кожен третій четвер)
     Тимощенко К.М.
     Шибиріна В.П.

     Назад

      

     Версія для людей з вадами 

     зору

      

     Анкета для опитування щодо доступності публічних послуг у сфері соціального захисту населення

      

     Гарячі телефонні лінії

     "Інформація для внутрішньо переміщених осіб за телефоном "гарячої лінії"::
     (04622) 5-99-38
     Телефони в районах