Анонси

      


     План роботи на ІІ квартал 2018 року

     Назад

     П Л А Н

     роботи Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації на ІІ квартал 2018 року

     № з/п Зміст заходів Термін виконання Відповідальні
     І. Засідання колегії
     1.1. Про підсумки роботи органів соціального захисту населення області у І кварталі 2018 року Квітень Тимощенко К.М.
     Снегерьова І.В.
     Хілик О.М.
     Шибиріна В.П.
     Керівники структурних підрозділів Департаменту
     1.2. Про стан виконавської дисципліни, організації виконання завдань, визначених актами законодавства, розпорядженнями і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, та роботи зі зверненнями громадян за підсумками  І кварталу 2018 року
     ІІ. Організаційні заходи
     2.1. Розробити
     2.1.1 Комплекс заходів до відповідних календарних дат:
     – Дня Чорнобильської трагедії;
     – інших у рамках співпраці з громадськими організаціями чорнобильців
     (за окремим планом)

      

     Квітень Тимощенко К.М.
     Мазій Л.В.
     2.1.2. План заходів щодо підготовки стаціонарних установ системи соціального захисту населення до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років Травень
     Червень
     Хілик О.М.
     Плиско В.В.
     Федоріна А.В.

      

     2.2. Провести
     2.2.1. Засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

      

     Щомісячно Тимощенко К.М.
     Брагинець О.М.
     2.2.2. Урочисті зустрічі до Дня Чорнобильської трагедії спільно з громадськими організаціями чорнобильців в рамках відповідних рекомендацій Мінсоцполітики України Квітень Тимощенко К.М.
     Мазій Л.В.
     2.2.3. Засідання обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення Протягом кварталу
     (за окремим
     графіком)
     Тимощенко К.М.
     Дядечко Л.М.
     2.2.4 Засідання комісії з питань надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування та надання фінансової допомоги та цільової позики для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів обласної державної адміністрації

      

     Протягом кварталу
     (за окремим
     графіком)
     Войтехович В.І.
     2.2.5 Засідання комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках обласної державної адміністрації Протягом 
     кварталу
     (по мірі необхідності)
     Тимощенко К.М.
     Башук О.Д.

      

     2.2.6. Засідання координаційної ради у справах осіб з обмеженими фізичними можливостями при обласній державній адміністрації За окремим 
     планом
     Снегрьова І.В.
     Біленко В.Г.
     2.2.7. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації За окремим 
     планом
     Снегрьова І.В.
     Біленко В.Г.
     2.2.8 Семінари з питань колективно-договірного регулювання трудових відносин, організації праці та її оплати Протягом кварталу
     (за потреби)

      

     Тимощенко К.М.
     Дядечко Л.М.
     2.3. Перевірити
     2.3.1. Стан виконання місцевими органами соціального захисту населення законодавства України з питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту працюючого населення (в межах повноважень) Протягом кварталу
     (за окремим графіком)
     Дядечко Л.М.
     2.3.2. Стан ринку праці, зайнятості населення, проведення моніторингів із виплати заробітної плати у суб’єктів господарювання відповідних територій в управліннях праці та соціального захисту населення (за окремим планом обласної державної адміністрації та Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації) Упродовж року
     (за окремим графіком)
     Тимощенко К.М.
     Брагинець О.М.
     2.3.3. Організацію соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, з питань що відносяться до кола повноважень Протягом кварталу
     (за окремим графіком)
     Тимощенко К.М.
     Мазій Л.В.
     2.3.4. З окремих питань фінансово-господарської діяльності:
     – обласний центр соціально-психологічної допомоги;
     – обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
     – Городянський психоневрологічний інтернат

      

     квітень
     травень
     червень

      

     Войтехович В.І.
     ІІІ. Контроль виконання керівних документів
     3.1. Здійснювати контроль за виконанням законів України, указів і доручень Президента України, постанов, розпоряджень і доручень Кабінету Міністрів України, інших документів органів державної влади, наказів і доручень Міністерства соціальної політики України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, доручень заступників голови обласної державної адміністрації, керівних документів обласної ради, наказів і доручень директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, доручень заступників директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів усіх рівнів, інших документів, які містять конкретні завдання Департаменту, тощо Постійно Тимощенко К.М.
     Снегерьова І.В.
     Хілик О.М.
     Керівники структурних підрозділів Департаменту
     ІV. Підготовка матеріалів
     4.1. Забезпечувати підготовку матеріалів (звітів, інформацій, пропозицій, розрахунків, даних моніторингу тощо) до вищестоящих органів у встановлені терміни Постійно Керівники структурних підрозділів Департаменту
     4.2. Забезпечувати підготовку матеріалів щодо соціального захисту населення області до розгляду на засіданнях консультативно-дорадчих органів Постійно Керівники структурних підрозділів Департаменту
     V. Надання практичної та методичної допомоги
     5.1. Надавати практичну та методичну допомогу спеціалістам районних та міських управлінь, підвідомчих установ і закладів системи з питань, які відносяться до компетенції відділу, зокрема, з питань організації професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників антитерористичної операції, проведення моніторингів щодо стану виплати та погашення заборгованості із заробітної плати Постійно Керівники структурних підрозділів Департаменту
     5.2. Надавати практичну та методичну допомогу спеціалістам підприємств, установ та організацій з питань виконання норм і положень трудового законодавства, колективно-договірного регулювання, атестації робочих місць за умовами праці Постійно Тимощенко К.М.
     5.3. Надавати практичну та методичну допомогу спеціалістам районних та міських управлінь з питань призначення усіх видів державних соціальних допомог Постійно Керівники структурних підрозділів Департаменту
     5.4 Забезпечувати роботу «гарячої» телефонної лінії з питань соціального захисту населення Постійно Керівники структурних підрозділів Департаменту
     5.5 Надавати практичну та методичну допомогу спеціалістам районних та міських управлінь, підвідомчих установ і закладів системи з питань соціального захисту чорнобильців, зокрема, пільгового харчування, оздоровлення, визначення статусу, використання коштів бюджетних програм. Співпрацювати з громадськими організаціями Постійно Тимощенко К.М.
     Мазій Л.В.
     VІ. Інші заходи
     6.1. Професійне тематичне навчання державних службовців Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Щомісячно
     (кожен третій четвер)
     Тимощенко К.М.
     Шибиріна В.П.

     Назад

      

     Версія для людей з вадами 

     зору

      

     Анкета для опитування щодо доступності публічних послуг у сфері соціального захисту населення

      

     Гарячі телефонні лінії

     "Інформація для внутрішньо переміщених осіб за телефоном "гарячої лінії"::
     (04622) 5-99-38
     Телефони в районах