Анонси

      


     Звіт за ІІ квартал 2018 року

     Назад

     № з/п

     Зміст заходів

     Термін виконання

     Дата виконання або

     причина невиконання

     Відповідальні

      

     І. Засідання колегії

      

     1.1.

     Про підсумки роботи органів соціального захисту населення області у                  І кварталі 2018 року

     Травень

     02.05.2018

     /наказ від 02.05.2018 № 39

      

     02.05.2018

     /наказ від 02.05.2018 № 40

      

     Тимощенко К.М.

     Снегерьова І.В.

     Хілик О.М.

     Шибиріна В.П.

     Керівники структурних підрозділів Департаменту

      

      

     1.2.

     Про стан виконавської дисципліни, організації виконання завдань, визначених актами законодавства, розпорядженнями і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, та роботи зі зверненнями громадян за підсумками І кварталу 2018 року

      

     ІІ. Організаційні заходи

      

     2.1. Розроблено

      

     2.1.1.

     Комплекс заходів до відповідних календарних дат:

     – Дня Чорнобильської трагедії;

     – інших у рамках співпраці з громадськими організаціями чорнобильців

     (за окремим планом)

      

     Квітень

     Департаментом розроблено та забезпечується виконання комплексу заходів в рамках виконання обласного Плану заходів, пов’язаних з 32-ми роковинами Чорнобильської катастрофи

      

     Тимощенко К.М.

     Мазій Л.В.

      

     2.1.2.

     Участь у заходах до Всесвітнього дня охорони праці

     квітень

     Розміщено статтю на сайті ДСЗН 20.04.2018

      

      

     2.2. Проведено

      

      

     2.2.1.

     Засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

     Щомісячно

     22.05.2018

     25.06.2018

     Тимощенко К.М.

     Брагинець О.М.

      

      

     2.2.2.

     Урочистості, зустрічі до Дня Чорнобильської трагедії спільно з громадськими організаціями чорнобильців в рамках відповідних рекомендацій Мінсоцполітики України.

     квітень

      

     Забезпечено організаційні заходи щодо проведення 26.04.2018 заходів, пов’язаних з 32-ми роковинами Чорнобильської катастрофи.

     Представниками Департаменту взято участь у загальних зборах членів Чернігівської обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» та Чернігівського обласного відділення Українського національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля

     Тимощенко К.М.

     Мазій Л.В.

      

     2.2.3.

     Засідання комісії з питань надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування та надання фінансової допомоги та цільової позики для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів обласної державної адміністрації

      

     Протягом кварталу

     (за окремим графіком)

     21.06.2018

     Войтехович В.І.

      

     2.2.4.

     Засідання комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках обласної державної адміністрації

     Протягом кварталу

     (за потреби)

     Тимощенко К.М.

     Башук О.Д.

      

     2.2.6.

     Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації

     За окремим планом

      

     04.05.2018

     06.06.2018

     Снегерьова І.В.

     Біленко В.Г.

      

     2.2.7.

     Засідання обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення

     березень

     (за окремим графіком)

     04.06.2018

     Тимощенко К.М.

     Дядечко Л.М.

      

     2.2.8.

     Семінари з питань колективно-договірного регулювання трудових відносин, організації праці та її оплати.

      

      

     Спільне засідання Президії ГО «Спілка жінок Чернігівщини та членів правління ГО «Спілка жінок м. Чернігова»

     (м. Чернігів, вул. Шевченка, 5, Навчально-методичний центр Федерації профспілок»).

      

     Засідання круглого столу «Гендерне програмування як інструмент до забезпечення рівності та захисту прав жінок в Україні» (м. Чернігів, вул. Шевченка, 103а, парк-готель «Чернігів»).

     За окремим планом із соціальни-ми

     партнерами

      

     24.05.2018

     07.06.2018

      

      

     14.06.2018

      

      

      

      

     26.06.2018

      

      

     Тимощенко К.М.

     Тимощенко К.М.

      

      

     Тимощенко К.М.

      

      

      

      

     Тимощенко К.М.

      

      

      

     2.3. Перевірено

      

     2.3.1

     Організацію соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, з питань, що відносяться до кола повноважень.

     Протягом кварталу

     (за окремим графіком)

     Перевірки на місцях не здійснювалися.

     За ІІ квартал видано (замінено) посвідчення 167 особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

     Тимощенко К.М.

     Мазій Л.В.

      

     2.3.2.

     Стан ринку праці, зайнятості населення, професійного навчання працівників на виробництві, проведення моніторингів із виплати заробітної плати у суб’єктів господарювання відповідних територій в управліннях праці та соціального захисту населення

      

     Протягом кварталу

     (за окремим

     планом)

      

      

     Виконано

      

      

      

     Тимощенко К.М.

     Брагинець О.М.

      

      

     2.3.3.

      

     Стан виконання місцевими органами соціального захисту населення законодавства України з питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту працюючого населення (за результатами загальної оцінки діяльності у сфері праці відповідних територій): взято участь у виїзних семінарах-навчаннях для представників суб’єктів господарювання

     Протягом

     кварталу

     (за потреби)

     Тимощенко К.М.

     Дядечко Л.М.

      

      

      

     2.3.4.

     З окремих питань фінансово-господарської діяльності:

     Обласний центр соціально-психологічної допомоги;

     Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

     Городянський психоневрологічний інтернат.

      

     квітень

     травень

     червень

      

     24.04.2018 – 03.05.2018

     21.05.2018 – 29.05.2018

     перенесено

      

     Войтехович В.І.

      

     ІІІ. Контроль виконання керівних документів

      

     3.1.

     Здійснювався контроль за виконанням законів України, указів і доручень Президента України, постанов, розпоряджень і доручень Кабінету Міністрів України, інших документів органів державної влади, наказів і доручень Міністерства соціальної політики України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, доручень заступників голови облдержадміністрації, керівних документів обласної ради, наказів і доручень директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, доручень заступників директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів усіх рівнів, інших документів, які містять конкретні завдання Департаменту, тощо

      

     Постійно

     Постійно

     Хілик О.М.

     Тимощенко К.М.

     Снегерьова І.В.

     Працівники Департаменту

      

     ІV. Підготовка матеріалів

      

     4.1.

     Забезпечувалась підготовка матеріалів (звітів, інформацій, пропозицій, розрахунків, даних моніторингу тощо) до вищестоящих органів у встановлені терміни

      

      

     Постійно

     Постійно

     Працівники Департаменту

      

     4.2.

     Забезпечувати підготовку матеріалів щодо соціального захисту населення області до розгляду на засіданнях консультативно-дорадчих органів

     Постійно

     Постійно

     Снегерьова І.В.

     Біленко В.Г.

      

     V. Надання практичної та методичної допомоги

      

     5.1.

     Надано практичну та методичну допомогу спеціалістам районних і міських управлінь, підвідомчих установ і закладів системи з питань праці та соціального захисту населення

      

     Постійно

     Постійно

     Працівники Департаменту

      

     5.2.

     Надано практичну та методичну допомогу спеціалістам районних та міських управлінь, підвідомчих установ і закладів системи з питань соціального захисту чорнобильців, зокрема, пільгового харчування, оздоровлення, визначення статусу, використання коштів бюджетних програм. Співпрацювати з громадськими організаціями.

     Постійно

     Підготовлено ряд листів місцевим управлінням щодо оздоровлення громадян, постражда-лих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

     Представниками Департаменту 04.04.2018 взято участь у засіданні членів обласного відділення Українського національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля та Чернігівської обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України».

     Тимощенко К.М.

     Мазій Л.В.

      

      

     5.3.

     Надано практичну та методичну допомогу спеціалістам підприємств, установ та організацій з питань виконання норм і положень трудового законодавства, колективно-договірного регулювання, атестації робочих місць за умовами праці

     Забезпечувати роботу «гарячої» телефонної лінії

      

     Постійно

     Постійно

     Тимощенко К.М.

     Дядечко Л.М..

      

     5.4.

     Забезпечується робота «гарячої» телефонної лінії з питань соціального захисту населення

     Постійно

     Постійно

     Працівники Департаменту

      

     VІ. Інші заходи

      

     6.1.

     Професійне тематичне навчання державних службовців Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації

      

     Щомісячно

     3

     Тимощенко К.М.

     Шибиріна В.П.

      

      

      

      

     Назад

      

     Версія для людей з вадами 

     зору

      

     Анкета для опитування щодо доступності публічних послуг у сфері соціального захисту населення

      

     Гарячі телефонні лінії

     "Інформація для внутрішньо переміщених осіб за телефоном "гарячої лінії"::
     (04622) 5-99-38
     Телефони в районах