Анонси

     


    План роботи на IV квартал 2018 року

    Назад

    № з/п

    Зміст заходів

    Термін виконання

    Відповідальні

    І. Засідання колегії

    1.1.

    Розгляд результатів ревізії фінансово-господарської діяльності Любецького психоневрологічного інтернату

    Жовтень

    Войтехович В.І.

    1.2.

     

     

    Про підсумки роботи органів соціального захисту населення області                        за 9 місяців 2018 року

     

    Тимощенко К.М.

    Хілик О.М.

    Снегерьова І.В.

    Шибиріна В.П.

    Керівники структурних підрозділів Департаменту

     

    1.3.

    Про стан виконавської дисципліни, організації виконання завдань, визначених актами законодавства, розпорядженнями і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, та роботи зі зверненнями громадян за підсумками 9 місяців 2018 року

    1.4..

    Про стан виконання вимог законодавства з питань державної служби, запобігання проявам  корупції у 2018 році та пропозиції до Плану роботи з персоналом у 2019 році, а також про виконання Плану роботи колегії у 2018 році та пропозиції до Плану роботи колегії на 2019 рік

    Грудень

    Шибиріна В.П.

     

    ІІ. Організаційні заходи

    2.1. Розробити

    2.1.1.

    Плани роботи Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, з персоналом та колегії на 2019 рік

    Грудень

    Шибиріна В.П.

     

    2.1.2.

    План тематичного професійного навчання державних службовців Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації на 2019 рік

     

    Грудень

    Тимощенко К.М.

    Шибиріна В.П.

    2.1.3.

    Плани заходів щодо відзначення державних і професійних свят, пам’ятних дат, які стосуються діяльності органів соціального захисту населення області:

    – Міжнародного дня літніх людей (1 жовтня);

    – Дня працівника соціальної сфери (4 листопада);

    – Міжнародного дня осіб з інвалідністю (3 грудня);

    – Дня вшановування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (Дня ліквідатора) (14 грудня);

    – інші в рамках співпраці з громадськими організаціями чорнобильців за окремим планом.

    Протягом кварталу

    (за окремим графіком)

    Тимощенко К.М.

    Снегерьова І.В.

    Хілик О.М.

    Шибиріна В.П.

    Біленко В.Г.

    Мазій Л.В.

    Плиско В.В.

     

    2.2. Провести

    2.2.1.

    Засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

    Щомісячно

    Тимощенко К.М.

    Брагинець О.М.

     

    2.2.2.

    Засідання обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення

    Щоквартально

    (за окремим графіком)

     

    Тимощенко К.М.

     

    2.2.3.

    Засідання територіальної тристоронньої соціально-економічної ради

    Жовтень

     (за узгодженим  планом із соціальними партнерами)

     

    Тимощенко К.М.

     

    2.2.4.

    Підготовку до засідання комісії з питань надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування та надання фінансової допомоги та цільової позики для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів обласної державної адміністрації

    Протягом кварталу

    (за потреби)

    Войтехович В.І.

    2.2.5.

    Засідання координаційної ради у справах осіб з інвалідністю при обласній державній адміністрації

    За окремим

    планом

     

    Снегерьова І.В.

    Біленко В.Г.

    2.2.6.

    Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації

    За окремим

    планом

     

    Снегерьова І.В.

    Біленко В.Г.

    2.2.7.

    Семінари з питань колективно-договірного регулювання трудових відносин, організації праці та її оплати

    Протягом кварталу

    (за потреби)

     

    Тимощенко К.М.

     

    2.2.8.

    Заходи щодо відзначення державних і професійних свят, пам’ятних дат, які стосуються діяльності органів соціального захисту населення області

    За окремим графіком

    Тимощенко К.М.

    Снегерьова І.В.

    Хілик О.М.

    Шибиріна В.П.

    Біленко В.Г.

    Мазій Л.В.

    Плиско В.В.

     

    2.3. Перевірити

    2.3.1.

    Стан виконання місцевими органами соціального захисту населення законодавства України з питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту працюючого населення (в межах повноважень)

     

    Протягом року

    (за окремим графіком)

    Тимощенко К.М.

     

    2.3.2.

    Стан ринку праці, зайнятості населення, проведення моніторингу із виплати заробітної плати у суб’єктів господарювання відповідних територій у місцевих управліннях соціального захисту населення

     

    Протягом року

    (за окремим графіком)

    Тимощенко К.М.

    Брагинець О.М.

     

    2.3.3.

    Організацію соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, з питань, що відносяться до кола повноважень.

    Протягом кварталу

    (за окремим графіком)

    Тимощенко К.М.

    Мазій Л.В.

    2.3.4.

    Взяти участь у перевірці окремих питань фінансово-господарської діяльності Понорницького психоневрологічного інтернату

    Протягом кварталу

    Войтехович В.І.

    ІІІ. Контроль виконання керівних документів

    3.1.

    Здійснювати контроль за виконанням законів України, указів і доручень Президента України, постанов, розпоряджень і доручень Кабінету Міністрів України, інших документів органів державної влади, наказів і доручень Міністерства соціальної політики України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, доручень заступників голови обласної державної адміністрації, керівних документів обласної ради, наказів і доручень директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, доручень заступників директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів усіх рівнів, інших документів, які містять конкретні завдання Департаменту, тощо

    Постійно

    Тимощенко К.М.

    Снегерьова І.В.

    Хілик О.М.

    Керівники структурних підрозділів Департаменту

     

    ІV. Підготовка матеріалів

    4.1.

    Забезпечувати підготовку матеріалів (звітів, інформацій, пропозицій, розрахунків, даних моніторингу тощо) до вищестоящих органів у встановлені терміни

     

    Постійно

    Керівники структурних підрозділів Департаменту

     

    4.2.

    Забезпечувати підготовку матеріалів щодо соціального захисту населення області до розгляду на засіданнях консультативно-дорадчих органів

    Постійно

    Керівники структурних підрозділів Департаменту

     

    4.3.

    Забезпечити підготовку матеріалів щодо соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи до розгляду на засіданнях дорадчих органів.

    За потреби

    Тимощенко К.М.

    Мазій Л.В.

    V. Надання практичної та методичної допомоги

    5.1.

    Надавати практичну та методичну допомогу спеціалістам місцевих управлінь, підвідомчих установ і закладів системи з питань праці та соціального захисту населення

     

    Постійно

    Керівники структурних підрозділів Департаменту

     

    5.2.

    Надавати практичну та методичну допомогу спеціалістам підприємств, установ та організацій з питань виконання норм і положень трудового законодавства, колективно-договірного регулювання, атестації робочих місць за умовами праці

     

    Постійно

    Тимощенко К.М.

     

    5.3.

    Забезпечувати роботу «гарячої» телефонної лінії з питань соціального захисту населення

     

    Постійно

    Керівники структурних підрозділів Департаменту

     

    VІ. Інші заходи

    6.1.

    Професійне тематичне навчання державних службовців Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації

     

    Щомісячно

    (кожен третій четвер)

    Тимощенко К.М.

    Шибиріна В.П.

    Назад

     

    Версія для людей з вадами 

    зору

     
     
     

    Гарячі телефонні лінії

    "Інформація для внутрішньо переміщених осіб за телефоном "гарячої лінії"::
    (04622) 5-99-38
    Телефони в районах