Анонси

      


     Порядок доступу до публічної інформаці

     Назад

     Всі запити на публічну інформацію, які надходять до Департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації (далі - Департамент), в тому числі електронною поштою, реєструються спеціалістом, відповідальним за прийом документів, шо надходять до Департаменту. Письмовий запит може бути як в довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми (Додаток 1).

     Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

     Після відповідної реєстрації та обліку запиту - проштампування дати надходження до Департаменту та реєстраційного індексу (номеру), запит надходить директору Департаменту, який накладає резолюцію, а потім безпосередньому виконавцю.

     Виконавець готує проект відповіді, яка після підписання реєструється і надсилається спеціалістом, відповідальним за прийом документів, шо надходять до Департаменту, адресату.

     Департамент надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

     У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Департамент може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

     У разі, коли Департамент, відповідно до компетенції, визначеної положенням про Департамент, затвердженим головою облдержадміністрації від 03 квітня 2018 року № 185, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», він відмовляє в задоволенні запиту в письмовому вигляді.

     Якщо Департаменту відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувач, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

     Всі інші питання, що виникатимуть при підготовці інформації на запити, вирішувати відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

      

     Додаток 1: Зразок форми запиту на доступ до публічної інформації

     Дані про осіб, які відповідальні за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації та які забезпечують доступ до публічної інформації:

     № з/п Відповідальна особа (прізвище, ім'я, по батькові) Посада Контактна інформація (поштова адреса, електронна адреса, факс, телефон)
     1.

      

     Головний спеціаліст

     14005, м. Чернігів, пр-т Миру, 116а, каб.205

     тел.: (04622) - 5 - 38 - 69

     факс: (04622) - 5 - 34 - 23

     e-mail: [email protected]

      

      

      

      

      

     Назад

      

     Версія для людей з вадами 

     зору

      

     Анкета для опитування щодо доступності публічних послуг у сфері соціального захисту населення

      

     Гарячі телефонні лінії

     "Інформація для внутрішньо переміщених осіб за телефоном "гарячої лінії"::
     (04622) 5-99-38
     Телефони в районах