Анонси

      


     Нормативно-правова база надавачів соціальних послуг

     Назад

     Основні нормативні акти, що регулюють надання соціальних послуг

     Міжнародні акти

     1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

     2. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання

     3. Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю

     4.  Європейська соціальна хартія (переглянута)

     5. Декларація з проблем старіння

     6. Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми

     7.  Європейська декларація по охороні психічного здоров’я

     8. Декларація з проблем старіння

     9. Принципи ООН по відношенню до людей похилого віку

     Загальне законодавство

     10.  Сімейний кодекс України

     11.  Цивільний кодекс

     12. Закон  України „Про соціальні послуги”

     13. Закон України „Про психіатричну допомогу”

     14. Закон України ,,Основи законодавства України про охорону здоров’я”

     15. Закон України „Про ліцензування видів господарської діяльності”

     16. Закон України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”

     17. Закон України „Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”

     18. Закон України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”

     19. Закон України „Про свободу совісті та релігійні організації”

     20. Закон України „Про захист персональних даних”

     21. Закон України „Про інформацію”

     22. Закон України „Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”

     23.  Закон України „Про поховання та похоронну справу”

     24. Закон України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей"

     25. Закон України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк"

     26. Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

     27. Закон України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”

     28. Закон України „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”

     29. Закон України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”

     30. Закон України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”

     31.  Закон України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

     32. Указ Президента України від 09.02.2016 № 42/2016 ,,Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року „Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація”

     33. Указ Президента України від  29.01.2021 № 30/2021 «Про деякі заходи щодо забезпечення права громадян на якісні та безпечні соціальні послуги»

     35. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 772 „Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю”

     36. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 957 „Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат”

     37. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 978 „Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю”

     38. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 324 «Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики»

     39. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285 ,,Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики”

     40. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 "Про організацію надання соціальних послуг" (ПОРЯДОК організації надання соціальних послуг)

     41. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 576 "Порядок  надання соціальних послуг особам з інвалдіністю та особам похилого віку, які старждають на психічні розлади"

     42. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 427 "Деякі питання здійснення контролю за додержанням вимог Закону України "Про соціальні послуги" (Порядок здійснення контролю)

     43. Постанова Кабінету Міністрів України від  01.06.2020 № 428 "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги"

     44. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 429 "Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг"

     45. Постанова Кабінету Міністрів України від  01.06.2020 № 449 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг"

     46. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 450 "Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення"

     47. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 585 "Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах" (Порядок забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах)

     48. Постанова Кабінету Міністрів України 01.06.2020 № 586 "Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби, COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (ПОРЯДОК зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей)

     49. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини".

     50. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 479 "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб"(Типове положення про центр соціальних служб)

     51. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 177 "Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг" (Типове положення про центр надання соціальних послуг)

     52 Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185 "Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг"

     53. Наказ Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 "Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах"

     54. Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 "Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг"

     55. Наказ Міністерства соціальної політики України від 05.01.2015 № 5 "Про затвердження  методичних рекомендацій  щодо проведення СУПЕРВІЗІЇ у соціальних службах"

     56. Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 № 57 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей»

     57. Наказ Міністерства соціальної політики України від 25.02.2019 № 282 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження інтегрованої системи соціального захисту»

     58. Наказ Міністерства соціальної політики України від 16.06.2020 № 419 «Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сімʹї для надання соціальних послуг»

     59. Наказ Міністерства соціальної політики України від 23.06.2020 № 429 « Про затвердження Класифікатора соціальних послуг»

     60. Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.08.2015 № 857 «Про затвердження Мінімальних норм забезпечення предметами, матеріалами та інвентарем громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю в інтернатних установах та територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) системи соціального захисту населення»

     61. Наказ Міністерства соціальної політики України від 17.08.2017 № 1325 «Про затвердження форм документів, необхідних для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю»

     62. Наказ Міністерства соціальної політики України від 16.11.2020 № 769 «Про затвердження форм документів, необхідних для надання соціальних послуг»

     63. Наказ Міністерства соціальної політики України від 17.08.2018 № 1173 „Про затвердження Порядку використання сум пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державних соціальних допомог, нарахованих відповідно до законодавства дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, недієздатним особам та особам, цивільна дієздатність яких обмежена, які є вихованцями/підопічними дитячих будинків-інтернатів, психоневрологічних інтернатів”

      

     64. Наказ Міністерства соціальної політики України від 26.11.2018 № 1778 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації працетерапії для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю в закладах/установах системи соціального захисту населення” 

     65.  Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.10.2007 № 623 «Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю, дитини з інвалідністю та Порядку їх складання»

     66.  Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.05.2013 № 435 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності»

     67. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 240 «Про затвердження Правил застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади, та форм первинної облікової документації»

     68. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.03.2018 № 503 «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу»

     69. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.03.2018 № 504 „Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги”

     70. Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України, Генеральної прокуратури України від 29.09.2017  № 807/1193/279 ,,Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.10.2017 за № 1299/31167

     71. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.08.2006 № 545, ,,Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки  народження і смерті”, зареєстрований в Мін’юсті України  25.10.2006 за № 1150/13024.

     72. ДБН В.2.2-18:2007. Заклади соціального захисту населення

     73. ДБН В.2.2-40:2018. Інклюзивність будівель і споруд

     Перелік Державних стандартів соціальних послуг

     п/п

     СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

     ПОСИЛАННЯ

     1

     Денний догляд

     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1363-13#Text

     2

     Догляд вдома

     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1990-13#Text

     3

     Підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю

     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0806-17#Text

     4

     Соціальна адаптація

     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0665-15%20,#Text

     5

     Соціальна інтеграція та реінтеграція бездомних осіб

     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1671-13#Text

     6

     Надання притулку бездомним особам

     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1447-13#Text

     7

     Екстрене (кризове) втручання

     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-16#Text

     8

     Консультування

     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0866-15,#Text

     9

     Соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-16,#Text

     10

     Представництво інтересів

     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0127-16,#Text

     11

     Посередництво (медіація)

     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1243-16#Text

     12

     Соціальна профілактика

     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1155-15,#Text

     13

     Соціальна реабілітація осіб з інтелектуальними та психічними розладами

     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0066-19#Text

      

     14

     Стандарт надання соціальних послуг із соціальної інтеграції та реінтеграції дітей, які постраждали від торгівлі людьми

     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1329-13#n4

     15

      Стандарт надання послуг із соціальної профілактики торгівлі людьми

     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1327-13#n16

     16

     Стандарт надання послуг із соціальної інтеграції та реінтеграції осіб, які постраждали від торгівлі людьми

     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1328-13#n4

     17

     Підтриманого проживання бездомних осіб

     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0458-15#Text

     18

     Паліативного догляду

     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0247-16#Text

     19

     Стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності

     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0432-16#Text

     20

     Соціальної послуги соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів (установ)

     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1367-16#Text

     21

     Соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці

     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z1359-16#Text

     22

     Соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1089-17#Text

     23

     Соціально-психологічна реабілітація осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин

     http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35501.html

     Проєкти Державних стандартів соціальних послуг

     1

     Натуральна допомога

     https://www.msp.gov.ua/projects/520/

     2

     Фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору

     https://www.msp.gov.ua/projects/496/

     3

     Переклад жестовою мовою

     https://www.msp.gov.ua/projects/485/

     4

     Догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних

     https://www.msp.gov.ua/projects/433/

     5

     Супровід під час інклюзивного навчання

     https://www.msp.gov.ua/projects/516/

     6

     Тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю

     https://www.msp.gov.ua/projects/591/

      

     Назад

      

     Версія для людей з вадами 

     зору

      

     Анкета для опитування щодо доступності публічних послуг у сфері соціального захисту населення

      

     Гарячі телефонні лінії

     "Інформація для внутрішньо переміщених осіб за телефоном "гарячої лінії"::
     (04622) 5-99-38
     Телефони в районах