Анонси


     

     


    Надання соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю

    Назад

    Надання соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю на місцевому рівні

     

    Установи соціального обслуговування територіальних громад області надають повний об'єм основних базових соціальних послуг, яких найбільше потребують громадяни похилого віку та особи з інвалідністю.

     

    Перелік соціальних послуг

    (відповідно до Класифікатора соціальних послуг,

    затверджений наказом Мінсоцполітики від 23.06.2020 № 429)

     

    N
    з/п

    Код

    Назва соціальної послуги

    Короткий опис соціальної послуги

    Отримувачі соціальної послуги

    Місце надання соціальної послуги

    Строк надання

    1.

    001.0

    Інформування

    надання інформації з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку та адрес надавачів соціальних послуг, умов їх отримання, тарифів на платні соціальні послуги; надання інформації щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та інших видів допомоги, робіт, послуг

    вразливі групи населення;
    особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах

    за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома / на вулиці);
    напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;
    поза межами приміщення надавача соціальної послуги через мережу Інтернет;
    за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв'язку

    одноразово/екстрено (кризово)

    2.

    002.0

    Консультування

    допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації; психологічне консультування; надання інформації про соціально безпечну поведінку

    особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах

    за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома);
    напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;
    через мережу Інтернет за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв'язку

    одноразово/тимчасово/ екстрено (кризово)

    3.

    003.0

    Посередництво

    допомога у врегулюванні конфліктів; ведення переговорів; опрацювання шляхів та умов розв'язання конфлікту

    особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах

    напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;
    за місцем, визначеним посередником/медіатором і погодженим з усіма учасниками посередництва (медіації)

    тимчасово

    4.

    004.0

    Представництво інтересів

    ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг за його дорученням (за бажанням - нотаріально оформленим); допомога в оформленні або відновленні документів; сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв'язків; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання / перебування, встановленні зв'язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації

    особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах

    напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;
    за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг (крім вулиці)

    одноразово/тимчасово

    5.

    013.0

    Соціальна адаптація

    навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; посередництво та консультування; допомога в оформленні документів; сприяння працевлаштуванню; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; організація клубів за інтересами, клубів активного довголіття, університетів третього віку; допомога в організації денної зайнятості та дозвілля; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги

    особи похилого віку;
    особи з інвалідністю, в тому числі з психічними та поведінковими порушеннями, моторними та комплексними порушеннями;
    особи, які перебувають/перебували в спеціалізованих або інтернатних закладах;
    учасники бойових дій;
    особи, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк

    за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома);
    в приміщенні надавача соціальної послуги;
    на робочому місці

    постійно/ тимчасово

    6.

    013.1

    Соціально-трудова адаптація

    навчання, формування та розвиток соціальних, комунікативних, фізичних, когнітивних, трудових навичок, умінь, у тому числі самообслуговування, соціальної компетенції; організація денної зайнятості, консультування, визначення готовності до працевлаштування

    особи з інвалідністю;
    особи з інтелектуальними або психічними порушеннями (комбіновані порушення)

    в приміщенні надавача соціальної послуги;
    за місцем знаходження отримувача соціальної послуги

    постійно/ тимчасово

    7.

    015.1

    Догляд вдома

    допомога в самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, годування), пересуванні в побутових умовах, веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання житла, оплата комунальних платежів, прання білизни, дрібний ремонт одягу), в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами (виклик лікаря, працівників комунальних служб, транспортних служб тощо); навчання навичкам самообслуговування; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; психологічна підтримка; інформування та представництво інтересів

    особи похилого віку;
    особи з інвалідністю;
    особи з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності);
    особи з психічними та поведінковими порушеннями

    (комбіновані порушення)

    за місцем проживання отримувача соціальної послуги;
    за місцем перебування отримувача соціальної послуги (вдома)

    постійно/ тимчасово

    8.

    015.2

    Догляд стаціонарний

    створення умов для проживання; забезпечення харчуванням, твердим, м'яким інвентарем; допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування); спостереження за станом здоров'я, організація надання реабілітаційних та медичних послуг; допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; навчання навичкам самообслуговування; організація розпорядку дня, у тому числі денної зайнятості, дозвілля

    особи похилого віку;
    діти з інвалідністю;
    особи з інвалідністю;
    особи з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності);
    особи з психічними та поведінковими порушеннями (комбіновані порушення)

    стаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги

    постійно/ тимчасово

    9.

    019.0

    Натуральна допомога

    надання продуктів харчування, предметів і засобів особистої гігієни, санітарно-гігієнічних засобів та засобів догляду, одягу, взуття та інших предметів першої необхідності; організація харчування; забезпечення паливом; пошиття одягу, ремонт одягу та/або взуття; перукарські послуги; прання білизни та одягу; ремонтні роботи; обробіток присадибної ділянки, косіння трави біля будинку, рубання та розпилювання дров; косметичне, вологе, генеральне прибирання тощо

    малозабезпечені особи;
    громадяни похилого віку;
    особи з інвалідністю особи, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування / потребують паліативної допомоги;
    особи, яким завдана шкода пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією;
    бездомні особи;
    особи, звільнені від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
    біженці / шукачі притулку

    за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома);
    за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці

    тимчасово/постійно/ одноразово

    10.

    023.0

    Транспортні послуги

    перевезення осіб з числа маломобільних груп населення з використанням спеціального транспортного засобу (мікроавтобуса), соціального таксі, з супроводжуючим або придбання (компенсація) вартості палива, одноразова транспортна послуга для осіб, які з об'єктивних (обґрунтованих) причин не можуть скористатись громадським транспортом, щоб дістатись до закладу, який надає соціальні, адміністративні послуги медичну допомогу, здійснює реабілітацію

    дорослі та діти з інвалідністю, особи літнього віку які мають порушення опорно-рухового апарату та які пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації, з психічними та інтелектуальними порушеннями, а також особи із захворюваннями, які не здатні до самостійного пересування та потребують сторонньої допомоги, в тому числі пацієнти з хронічною нирковою недостатністю, які потребують гемодіалізу;
    інші маломобільні групи населення

    за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг

    тимчасово/ постійно/ одноразово

     

     

     

    Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» отримувачам соціальні послуги надаються:

    1. за рахунок бюджетних коштів (безкоштовно):

    - особам з інвалідністю I групи;

     - дітям з інвалідністю;

    - отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів;

    - іншим категоріям осіб (соціальні послуги з інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, а також соціальних послуг, що надаються екстрено (кризово);

    2. з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг: отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

    3 на платній основі:

    - отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

    - понад обсяги, визначені державними стандартами соціальних послуг.

     

    З метою отримання соціальних послуг заявнику чи законному представнику заявника потрібно звернутись із заявою  до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення (уповноваженої особи виконкому територіальної громади, центру надання адміністративних послуг)

    за місцем проживання/перебування.

    До заяви додаються наступні документи:

    1. Копія паспорта громадянина України;

    2. Копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків;

    3. Копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

    4. Медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (для одержувачів послуги догляд вдома, стаціонарного догляду, соціального таксі).

    5. Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

    Назад

     

     

     

    Гарячі телефонні лінії

    "Інформація для внутрішньо переміщених осіб за телефоном "гарячої лінії"::
    (04622) 5-99-38
    Телефони в районах