Анонси

     


    Надання соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю

    Назад

    Надання соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю на місцевому рівні

     

    Установи соціального обслуговування територіальних громад області надають повний об'єм основних базових соціальних послуг, яких найбільше потребують громадяни похилого віку та особи з інвалідністю.

     

    Перелік соціальних послуг

    (відповідно до Класифікатора соціальних послуг,

    затверджений наказом Мінсоцполітики від 23.06.2020 № 429)

     

    N
    з/п

    Код

    Назва соціальної послуги

    Короткий опис соціальної послуги

    Отримувачі соціальної послуги

    Місце надання соціальної послуги

    Строк надання

    1.

    001.0

    Інформування

    надання інформації з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку та адрес надавачів соціальних послуг, умов їх отримання, тарифів на платні соціальні послуги; надання інформації щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та інших видів допомоги, робіт, послуг

    вразливі групи населення;
    особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах

    за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома / на вулиці);
    напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;
    поза межами приміщення надавача соціальної послуги через мережу Інтернет;
    за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв'язку

    одноразово/екстрено (кризово)

    2.

    002.0

    Консультування

    допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації; психологічне консультування; надання інформації про соціально безпечну поведінку

    особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах

    за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома);
    напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;
    через мережу Інтернет за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв'язку

    одноразово/тимчасово/ екстрено (кризово)

    3.

    003.0

    Посередництво

    допомога у врегулюванні конфліктів; ведення переговорів; опрацювання шляхів та умов розв'язання конфлікту

    особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах

    напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;
    за місцем, визначеним посередником/медіатором і погодженим з усіма учасниками посередництва (медіації)

    тимчасово

    4.

    004.0

    Представництво інтересів

    ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг за його дорученням (за бажанням - нотаріально оформленим); допомога в оформленні або відновленні документів; сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв'язків; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання / перебування, встановленні зв'язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації

    особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах

    напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;
    за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг (крім вулиці)

    одноразово/тимчасово

    5.

    013.0

    Соціальна адаптація

    навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; посередництво та консультування; допомога в оформленні документів; сприяння працевлаштуванню; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; організація клубів за інтересами, клубів активного довголіття, університетів третього віку; допомога в організації денної зайнятості та дозвілля; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги

    особи похилого віку;
    особи з інвалідністю, в тому числі з психічними та поведінковими порушеннями, моторними та комплексними порушеннями;
    особи, які перебувають/перебували в спеціалізованих або інтернатних закладах;
    учасники бойових дій;
    особи, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк

    за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома);
    в приміщенні надавача соціальної послуги;
    на робочому місці

    постійно/ тимчасово

    6.

    013.1

    Соціально-трудова адаптація

    навчання, формування та розвиток соціальних, комунікативних, фізичних, когнітивних, трудових навичок, умінь, у тому числі самообслуговування, соціальної компетенції; організація денної зайнятості, консультування, визначення готовності до працевлаштування

    особи з інвалідністю;
    особи з інтелектуальними або психічними порушеннями (комбіновані порушення)

    в приміщенні надавача соціальної послуги;
    за місцем знаходження отримувача соціальної послуги

    постійно/ тимчасово

    7.

    015.1

    Догляд вдома

    допомога в самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, годування), пересуванні в побутових умовах, веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання житла, оплата комунальних платежів, прання білизни, дрібний ремонт одягу), в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами (виклик лікаря, працівників комунальних служб, транспортних служб тощо); навчання навичкам самообслуговування; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; психологічна підтримка; інформування та представництво інтересів

    особи похилого віку;
    особи з інвалідністю;
    особи з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності);
    особи з психічними та поведінковими порушеннями

    (комбіновані порушення)

    за місцем проживання отримувача соціальної послуги;
    за місцем перебування отримувача соціальної послуги (вдома)

    постійно/ тимчасово

    8.

    015.2

    Догляд стаціонарний

    створення умов для проживання; забезпечення харчуванням, твердим, м'яким інвентарем; допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування); спостереження за станом здоров'я, організація надання реабілітаційних та медичних послуг; допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; навчання навичкам самообслуговування; організація розпорядку дня, у тому числі денної зайнятості, дозвілля

    особи похилого віку;
    діти з інвалідністю;
    особи з інвалідністю;
    особи з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності);
    особи з психічними та поведінковими порушеннями (комбіновані порушення)

    стаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги

    постійно/ тимчасово

    9.

    019.0

    Натуральна допомога

    надання продуктів харчування, предметів і засобів особистої гігієни, санітарно-гігієнічних засобів та засобів догляду, одягу, взуття та інших предметів першої необхідності; організація харчування; забезпечення паливом; пошиття одягу, ремонт одягу та/або взуття; перукарські послуги; прання білизни та одягу; ремонтні роботи; обробіток присадибної ділянки, косіння трави біля будинку, рубання та розпилювання дров; косметичне, вологе, генеральне прибирання тощо

    малозабезпечені особи;
    громадяни похилого віку;
    особи з інвалідністю особи, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування / потребують паліативної допомоги;
    особи, яким завдана шкода пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією;
    бездомні особи;
    особи, звільнені від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
    біженці / шукачі притулку

    за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома);
    за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці

    тимчасово/постійно/ одноразово

    10.

    023.0

    Транспортні послуги

    перевезення осіб з числа маломобільних груп населення з використанням спеціального транспортного засобу (мікроавтобуса), соціального таксі, з супроводжуючим або придбання (компенсація) вартості палива, одноразова транспортна послуга для осіб, які з об'єктивних (обґрунтованих) причин не можуть скористатись громадським транспортом, щоб дістатись до закладу, який надає соціальні, адміністративні послуги медичну допомогу, здійснює реабілітацію

    дорослі та діти з інвалідністю, особи літнього віку які мають порушення опорно-рухового апарату та які пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації, з психічними та інтелектуальними порушеннями, а також особи із захворюваннями, які не здатні до самостійного пересування та потребують сторонньої допомоги, в тому числі пацієнти з хронічною нирковою недостатністю, які потребують гемодіалізу;
    інші маломобільні групи населення

    за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг

    тимчасово/ постійно/ одноразово

     

     

     

    Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» отримувачам соціальні послуги надаються:

    1. за рахунок бюджетних коштів (безкоштовно):

    - особам з інвалідністю I групи;

     - дітям з інвалідністю;

    - отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів;

    - іншим категоріям осіб (соціальні послуги з інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, а також соціальних послуг, що надаються екстрено (кризово);

    2. з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг: отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

    3 на платній основі:

    - отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

    - понад обсяги, визначені державними стандартами соціальних послуг.

     

    З метою отримання соціальних послуг заявнику чи законному представнику заявника потрібно звернутись із заявою  до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення (уповноваженої особи виконкому територіальної громади, центру надання адміністративних послуг)

    за місцем проживання/перебування.

    До заяви додаються наступні документи:

    1. Копія паспорта громадянина України;

    2. Копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків;

    3. Копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

    4. Медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (для одержувачів послуги догляд вдома, стаціонарного догляду, соціального таксі).

    5. Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

    Назад

     

    Версія для людей з вадами 

    зору

     

    Гарячі телефонні лінії

    "Інформація для внутрішньо переміщених осіб за телефоном "гарячої лінії"::
    (04622) 5-99-38
    Телефони в районах