Анонси


    "Інформація для внутрішньо переміщених осіб. Для вирішення питань, пов'язаних з тимчасовим перебуванням, слід звертатися за телефоном "гарячої лінії"::
    724-095
    Телефони в районах

     


    Соціальні допомоги

    Назад

     

    2  грудня 2021  року  Верховною  Радою України прийнято Закон України       

           № 1928-ІХ «Про Державний бюджет України на 2022 рік».

     

    Статтею 7  Закону  № 1928-ІХ  установлено,  у 2022 році  прожитковий мінімум  на  одну  особу  в  розрахунку  на  місяць  у  розмірі  з 1  січня — 2 393 гривні, з 1  липня —   2 508 гривень,  з 1  грудня — 2 589 гривень,  а  для  основних соціальних і демографічних груп населення:

     

    дітей віком до 6 років: з1 січня — 2 100 гривень, з 1 липня — 2 201 гривня, з 1 грудня —  2 272 гривні;

     

    дітей  віком  від 6  до18  років:  з 1  січня — 2 618  гривень,  з 1  липня — 2 744 гривні, з    1 грудня — 2 833 гривні;

     

    працездатних  осіб:  з 1  січня — 2 481 гривня,  з1  липня — 2 600 гривень,  з 1 грудня —   2 684 гривні;

     

    осіб,  які  втратили  працездатність:  з 1  січня — 1 934 гривні,  з 1  липня — 2 027 гривень, з 1 грудня — 2 093 гривні.

     

    Враховуючи  зазначене,  у 2022  році  розміри  деяких  видів  державної допомоги становитимуть:

     

    ДОПОМОГА У ЗВ’ЯЗКУ  З ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ

    Розмір допомоги встановлюється шляхом множення середньоденного доходу на кількість календарних днів тривалості відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, але не менш як 25 відсотків розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць.

     

     

    з 01.01.2022

    з 01.07.2022

    з 01.12.2022

    Розмір допомоги

    620,25

    650,00

    671,00

     

    ДОПОМОГА ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ

    Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини, опікуну, які постійно проживають разом з дитиною, з метою створення належних умов для її повноцінного утримання та виховання.

     

    одноразова виплата

    10320

    щомісячна виплата ( протягом 36 місяців)

    860,00

     

    ДОПОМОГА ПРИ УСИНОВЛЕННІ ДИТИНИ

    Допомога при усиновленні дитини призначається усиновлювачу (якщо усиновлювачами є подружжя, - одному з них на їх розсуд), який є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновив дитину з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, або дитину, батьки якої дали згоду на її усиновлення, крім випадку усиновлення одним з подружжя дитини іншого з подружжя.

     

    одноразова виплата

    10320

    щомісячна виплата (протягом 36 місяців)

    860,00

     

    ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ, НАД ЯКИМИ ВСТАНОВЛЕНО ОПІКУ ЧИ ПІКЛУВАННЯ

    Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається особам, визначеним в установленому порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування та відповідно до законодавства набули статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.

    Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, - 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

    Якщо на дитину (дитину з інвалідністю) виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога (крім державної соціальної допомоги, що виплачується на дітей з інвалідністю відповідно до законодавства), розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між 2,5 розміру прожиткового мінімуму (для дитини з інвалідністю, над якою встановлено опіку чи піклування, - 3,5 розміру прожиткового мінімуму) для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги. При цьому розмір призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги враховується як середньомісячний розмір зазначених виплат, отриманих на дитину за попередні 12 календарних місяців.

    Максимальний розмір допомоги

    на дітей віком:

    з 01.01.2022

    з 01.07.2022

    з 01.12.2022

    до 6 років (2,5 ПМ)

    5205,00

    5502,50

    5680,00

    до 6 років (для дітей з інвалідністю – 3,5 ПМ)

    7350,00

    7703,50

    7952,00

    від 6 до 18 років (2,5 ПМ)

    6545,00

    6860,00

     

           7082,50

    Від 6 до 18 років (для дітей з інвалідністю – 3,5 ПМ)

    9163,00

    9604,00

    9915,50

     

     

    ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ

    Допомога надається у розмірі, що дорівнює різниці
    між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

     

    Максимальний розмір допомоги на дітей віком:

    з 01.01.2022

    з 01.07.2022

    з 01.12.2022

    до 6 років

    2100,00

    2201,00

    2272,00

    від 6 до 18 років

    2618,00

    2744,00

    2833,00

    від 18 до 23 років

    2481,00

    2600,00

    2684,00

     

     

    ДОПОМОГА ОСОБІ, ЯКА ДОГЛЯДАЄ ЗА ХВОРОЮ ДИТИНОЮ

    Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів опікуну, піклувальнику, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів таких захворювань, станів.

     

    Розмір допомоги

    на дітей віком:

    з 01.01.2022

    з 01.07.2022

    з 01.12.2022

    до 6 років

    4200,00

    4402,00

    4544,00

    від 6 до 18 років

    5236,00

    5488,00

     

           5666,00

     

     

    ТИМЧАСОВА ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ

    Розмір  тимчасової допомоги розраховується як різниця між 50  відсотками  прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та  середньомісячним  сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

     

    Максимальний розмір допомоги на дітей віком:

    з 01.01.2022

    з 01.07.2022

    з 01.12.2022

    до 6 років

    1050,00

    1100,50

    1136,00

    від 6 до 18 років

    1309,00

    1372,00

    1416,50

     

     

     

    ЩОМІСЯЧНА ГРОШОВА ДОПОМОГА ОСОБІ, ЯКА ПРОЖИВАЄ
    РАЗОМ З ОСОБОЮ З ІНВАЛІДНІСТЮ І ЧИ ІІ ГРУПИ ВНАСЛІДОК ПСИХІЧНОГО РОЗЛАДУ

    Допомога на догляд надається дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає на одній житловій площі з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, і здійснює догляд за нею.

    Розмір допомоги на догляд розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць.

     

     

    з 01.01.2022

    з 01.07.2022

    з 01.12.2022

    прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць

    2393,00

    2508,00

    2589,00

     

     

    РОЗМІРИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ІНВАЛІДАМ З ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ

    Законом  України  від 16.11.2000  №2109-III  «Про  державну  соціальну допомогу  особам  з  інвалідністю  з  дитинства  та  дітям  з  інвалідністю»  визначено  право  на  матеріальне  забезпечення  за  рахунок коштів  Державного  бюджету  України  та  соціальний  захист  осіб  з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму.

    Державна соціальна допомога

    з 01.01.2022

    з 01.07.2022

    з 01.12.2022

    особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд

    6589,80

    6906,90

    7131,10

    особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд

    3868,00

    4054,00

    4186,00

    особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи

    1934,00

    2027,00

    2093,00

    одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

    2997,70

    3141,85

    3244,15

    особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи

    1934,00

    2027,00

    2093,00

    одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

    2610,90

    2736,45

    2825,55

    на дітей з інвалідністю від 0 до 18 років

    1934,00

    2027,00

    2093,00

    на дітей з інвалідністю до 6 років з надбавкою на догляд

    2403,80

    2519,40

    2601,10

    на дітей з інвалідністю підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд

    5553,80

    5820,90

    6009,10

    на дітей з інвалідністю від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

    2662,80

    2790,90

    2881,60

    на дітей з інвалідністю підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

    6589,80

    6906,90

    7131,10

    на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою від 0 до 18 років

    2030,70

    2128,35

    2197,65

    на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою до 6 років з надбавкою на догляд

    3080,70

    3228,85

    3333,65

    на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою до 6 років з надбавкою на догляд

    6230,70

    6530,35

    6741,65

    на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

    3339,70

    3500,35

    3614,15

    на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

    7266,70

    7616,35

    7863,65

     

     

    КОМПЕНСАЦІЯ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ, ЯКІ НАДАЮТЬ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ З ДОГЛЯДУ НА НЕПРОФЕСІЙНІЙ ОСНОВІ

     

    Компенсація за догляд призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки та є: особами з інвалідністю I групи; дітьми з інвалідністю; громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями; невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися; дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від                  27 грудня 2018 р. № 1161.

    Розмір компенсації обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

    Максимальний розмір компенсації

    з 01.01.2022

     

    2393,00

     

     


     

    Назад

     

     

     

    Гарячі телефонні лінії