Анонси

     

     


    Положення про Департамент соціального захисту населення

    Назад

    Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації № 786 від 22 липня 2021 р. "Про затвердження Положення про Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації"
     

    ПОЛОЖЕННЯ

    про Департамент соціального захисту населення

    Чернігівської обласної державної адміністрації

     

    1. Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – Департамент), утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до складу обласної державної адміністрації
    і в межах Чернігівської області забезпечує виконання покладених на нього завдань. Скорочена назва – ДСЗН Чернігівської ОДА.

    2. Департамент підпорядковується голові обласної державної адміністрації та є підзвітний і підконтрольний Міністерству соціальної політики України
    (далі – Мінсоцполітики). Діяльність Департаменту координується Національною соціальною сервісною службою України (далі – Нацсоцслужба).

    3. Департамент взаємодіє з Нацсоцслужбою у виконанні визначених для нього завдань.

    4. Департамент забезпечує на території області реалізацію державної політики з питань соціальної підтримки і надання соціальних послуг сім’ям та особам, які належать до вразливих груп населення та / або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема, особам похилого віку, особам з інвалідністю, ветеранам війни та учасникам антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил (далі – АТО/ООС), громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, малозабезпеченим особам, внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та отримання житлових субсидій.

    5. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації,
    а також цим Положенням.

    6. Основним завданням Департаменту є:

    1) підготовка пропозицій до проектів державних цільових, галузевих і регіональних програм у сфері соціальної політики, в тому числі програм підвищення рівня життя, посилення ролі сім’ї як основи суспільства;

    2) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливих груп населення, зокрема особам похилого віку, з інвалідністю, ветеранам війни (в тому числі АТО/ООС), особам, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям з дітьми, малозабезпеченим, багатодітним, молодим сім’ям, внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством мають право на пільги та отримання житлових субсидій;

    3) виконання програм і заходів у сфері соціального захисту населення, спрямованих на покращення становища сімей;

    4) організація на території області надання соціальних послуг і проведення соціальної роботи шляхом визначення потреб населення у соціальних послугах, розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

    5) координація діяльності та контроль за виконанням структурними підрозділами соціального захисту населення районних державних адміністрацій  завдань і заходів, спрямованих на розв’язання питань, що належать до його компетенції; нагляд за дотриманням вимог законодавства щодо призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, надання практичної, консультаційно-правової та організаційно-методичної допомоги;

    6) сприяння органам місцевого самоврядування у розв’язанні питань соціально-економічного розвитку відповідних територій; громадським та іншим організаціям, волонтерам у проведенні ними роботи з питань соціального захисту сімей, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей, дітей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку та інших вразливих категорій населення;

    7) методичне забезпечення та координація надання адміністративних послуг соціального характеру через органи місцевого самоврядування, центри надання адміністративних послуг.

    7. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

    1) організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та Нацсоцслужби, забезпечує контроль за їх реалізацією;

    2) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм і стандартів у межах визначених повноважень;

    3) аналізує стан і тенденції соціального розвитку в Чернігівській області та вживає заходів для усунення недоліків;

    4) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку Чернігівської області;

    5) вносить пропозиції до проекту відповідного місцевого бюджету;

    6) забезпечує ефективне та цільове використання відповідних бюджетних коштів;

    7) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

    8) розробляє в межах компетенції проєкти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення;

    9) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

    10) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

    11) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Чернігівської обласної ради;

    12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні й аналітичні матеріали, статистичну, адміністративну, оперативну звітність для подання голові обласної державної адміністрації, Мінсоцполітики та Нацсоцслужбі;

    13) забезпечує реалізацію заходів щодо запобігання корупції;

    14) готує або бере участь у розробленні проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

    15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

    16) опрацьовує запити, звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

    17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

    18) постійно інформує населення про виконання своїх повноважень, визначених законом;

    19) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення;

    20) виконує повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

    21) забезпечує в межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

    22) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

    23) забезпечує реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

    24) забезпечує захист персональних даних;

    25) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його повноважень, і вносить їх в установленому порядку на розгляд обласній державній адміністрації, Мінсоцполітики та Нацсоцслужбі;

    26) проводить моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання обласній державній адміністрації, Мінсоцполітики та Нацсоцслужбі;

    27) координує, контролює та забезпечує у межах повноважень виконання державних цільових програм;

    28) у сфері соціальної підтримки населення, забезпечення державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

    виконує координаційно-методичні функції та проводить моніторинг з питань надання та виплати:

    а) державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; державної соціальної допомоги на догляд (крім державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1–3  частини першої статті 7 Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”); щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, одинокими особами, які досягли 80-річного віку; тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку; державної допомоги сім’ям з дітьми; державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю
    I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею; допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях; щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого
    2014 року; одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також особам, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності; одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті; інших видів державної підтримки відповідно до законодавства;

    б) компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до закону;

    в) субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу;

    г) пільг з оплати житлово-комунальних послуг, пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу;

    забезпечує організацію та координацію роботи, пов’язаної з обліком внутрішньо переміщених осіб;

    здійснює контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати місцевими органами соціального захисту населення компенсацій та інших соціальних виплат; виконанням інших заходів щодо соціального захисту населення відповідно до законодавства;

    забезпечує і проводить організаційно-методичне керування роботою головних державних соціальних інспекторів і державних соціальних інспекторів;

    проводить координацію та методичний супровід діяльності органів місцевого самоврядування базового рівня, центрів надання адміністративних послуг щодо забезпечення ними приймання заяв і відповідних документів для призначення державної соціальної допомоги, зокрема, із застосуванням програмного комплексу „Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» та передання їх органу, що призначає державну соціальну підтримку;

    виконує координаційно-методичні функції, проводить моніторинг та контролює в межах компетенції надання установлених законодавством пільг та реалізацію заходів щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, дітей-сиріт, сімей загиблих військовослужбовців, багатодітних сімей та інших вразливих категорій громадян; координує роботу підприємств, установ та організацій із цих питань;

    організовує та координує роботу, пов’язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

    організовує роботу обласної комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням статусу учасника війни;

    забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до 5 травня відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», а також виплати винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

    забезпечує організацію, контроль та методичне керівництво щодо санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплати грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

    подає пропозиції щодо кандидатур на призначення довічних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

    забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; систематично проводить моніторинг виплати стипендій та інформує Мінсоцполітики про зміну їх одержувачів; організовує своєчасне подання документів для призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність; 

    організовує та координує роботу із виплати соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів державної форми власності;

    організовує та координує роботу із забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, членів сімей загиблих учасників АТО/ООС; осіб з інвалдіністю внаслідок війни 1-2 групи з числа учасників АТО/ООС; учасників бойових дій та осіб з інваліністю внаслідок війни 3 групи з числа внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; часників бойових дій на території інших держав.

    29) у сфері надання соціальних послуг населенню (соціального обслуговування):

    забезпечує реалізацію державної політики з питань надання соціальних послуг в області;

    узагальнює визначені виконавчими органами міських рад міст обласного значення, міських, сільських, селищних територіальних громад потреби в соціальних послугах, оприлюднює відповідні результати;

    інформує населення регіону про перелік соціальних послуг, їх зміст і порядок надання у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я;

    забезпечує ведення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг в області;

    затверджує, забезпечує фінансування та виконання регіональних програм у частині задоволення потреб осіб / сімей у соціальних послугах, розроблених за результатами визначення потреб населення області в соціальних послугах;

    здійснює контроль за дотриманням вимог Закону України «Про соціальні послуги»;

    проводить моніторинг надання соціальних послуг, оцінювання їх якості та оприлюднення відповідних результатів;

    координує діяльність обласних суб’єктів системи надання соціальних послуг;

    забезпечує взаємодію надавачів соціальних послуг, органів, установ, закладів, фізичних осіб – підприємців, які в межах компетенції надають на обласному рівні допомогу вразливим групам населення та особам / сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та / або здійснюють їх захист;

    забезпечує збір, аналіз та поширення відповідно до законодавства інформації щодо надання соціальних послуг, сприяння впровадженню успішного досвіду надання соціальних послуг;

    забезпечує надання в області соціальних послуг особам / сім’ям відповідно до їхніх потреб;

    здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, спрямованих на фінансування соціальних послуг;

    забезпечує дотримання прав отримувачів соціальних послуг;

    забезпечує в межах повноважень організацію соціального замовлення; бере участь в оцінюванні конкурсних пропозицій, які подаються недержавними суб’єктами, що надають соціальні послуги, на конкурс із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг;

    забезпечує організацію роботи зі створення та розвитку мережі закладів, установ з надання соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі дітям з інвалідністю;

    проводить координацію та методологічне забезпечення діяльності обласного центру соціальних служб;

    проводить роботу, пов’язану зі зміцненням матеріально-технічної бази інтернатних установ, інших закладів та установ, які надають соціальні послуги, підвищенням якості соціальних послуг, які ними надаються, вносить пропозиції щодо обсягу фінансування для утримання цих установ та закладів;

    забезпечує ефективну роботу Наглядової ради щодо діяльності інтернатних установ системи соціального захисту населення та координує роботу громадських рад при інтернатних установах;

    організовує та контролює взаємодію інтернатних установ системи соціального захисту населення з органами Національної поліції;

    вирішує питання, пов’язані з влаштуванням людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ системи соціального захисту населення;

    сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства;

    співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги особам похилого віку, особам з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, іншим соціально вразливим категоріям громадян;

    сприяє громадським організаціям, волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам, які потребують волонтерської допомоги, та в поширенні інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, фізичних осіб, організації та установи;

    організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам і сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

    у межах компетенції координує роботу місцевих органів соціального захисту населення щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

    подає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування при формуванні проектів відповідних місцевих бюджетів пропозиції щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб’єктів, що надають соціальні послуги;

    співпрацює з навчальними закладами щодо підготовки та підвищення кваліфікації соціальних працівників, інших фахівців, координує роботу з підвищення їх кваліфікації;

    сприяє інтеграції у суспільство та соціальній адаптації бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк відповідно до Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк»;

    взаємодіє зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, міграційної служби, внутрішніх справ, а також з центрами зайнятості, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності з питань розвитку соціальних послуг у територіальній громаді;

    бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;

    30) у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

    сприяє розвитку реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у реабілітаційних установах, а також організації надання реабілітаційних послуг шляхом залучення недержавних організацій;

    координує діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю обласного підпорядкування;

    організовує роботу із забезпечення осіб з інвалідністю транспортними засобами, технічними й іншими засобами реабілітації;

    веде облік осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для забезпечення їх автомобілями (у тому числі безоплатного та пільгового) відповідно до законодавства;

    координує та контролює виплату компенсаційних виплат, передбачених законодавством;

    аналізує та узагальнює потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, компенсаційними виплатами, передбаченими законодавством;

    бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення; 

    створює умови для адаптації та інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство;

    31) організовує та забезпечує внутрішній контроль та внутрішній аудит діяльності установ, що належать до сфери його управління, за результатами проведеної роботи звітує Мінсоцполітики;

    32) забезпечує контроль за веденням централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ); Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб; Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги; Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій; підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

    33) виконує інші передбачені законодавством України повноваження. 

    8. Департамент для здійснення своїх повноважень і завдань має право:

    1) здійснювати контроль за дотриманням законодавства з питань,
    що належать до компетенції Департаменту;

    2) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їхніх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

    3) залучати до виконання окремих завдань, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

    4) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації з питань соціального захисту населення;

    5) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку та комунікацій, мережами спеціального зв’язку й іншими технічними засобами;

    6) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його повноважень.

    9. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами й організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої роботи щодо забезпечення виконання строків, періодичності отримання та передання інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань і проведення запланованих заходів.

    10. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади голова обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із Мінсоцполітики в установленому законодавством порядку.

    11. Директор Департаменту:

    1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності; сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;

    2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації:

    Положення про Департамент;

    проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці своїх працівників;

    3) затверджує:

    структуру Департаменту;

    положення про структурні підрозділи Департаменту;

    посадові інструкції працівників Департаменту та визначає їхні обов’язки;

    4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції до планів роботи обласної державної адміністрації;

    5) вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

    6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

    7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

    8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації питань, які належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

    9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

    10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, Мінсоцполітики, з іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

    11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

    Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації відповідним територіальним органом Мін’юсту;

    12) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;

    13) проводить підбір кадрів;

    14) здійснює повноваження керівника державної служби у Департаменті відповідно до Закону України «Про державну службу»;

    15) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

    16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

    17) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

    18) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих управлінь соціального захисту населення, інтернатних закладів, інших установ, що належать до сфери управління Департаменту;

    19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

    12. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації або Мінсоцполітики. 

    13. Директор Департаменту може мати заступників. Заступники директора Департаменту призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту відповідно до законодавства про державну службу.

    14. Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень Департаменту, у ньому може утворюватися колегія.

    Персональний склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

    Рішення колегії виконуються згідно з наказами директора Департаменту.

    15. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення програм і роз’яснення інших питань у Департаменті можуть утворюватися ради (наукові, громадські) та комісії.

    Склад рад і комісій, положення про них затверджує директор Департаменту.

    16. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

    17. Штатний розпис і кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту.

    18. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

    19. Департамент є неприбутковою установою. Доходи або майно Департаменту не підлягають розподілу між його засновниками або членами, посадовими особами, між будь-якими іншими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена такої неприбуткової установи, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

    Доходи (прибутки) Департаменту використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Департаменту, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

    20. У разі ліквідації Департаменту його активи не можуть перерозподілятись між членами організації посадовими особами і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідно до виду або зараховані до доходу бюджету.

    У разі ліквідації Департаменту його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

     

    Назад

     

    Версія для людей з вадами 

    зору

     
     
     

    Гарячі телефонні лінії

    "Інформація для внутрішньо переміщених осіб за телефоном "гарячої лінії"::
    (04622) 5-99-38
    Телефони в районах