Анонси

      


     Положення про Департамент соціального захисту населення

     Назад

      
     Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації №628 від 22 вересня 2023 р. "Про затвердження Положення про Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації"

      

     ПОЛОЖЕННЯ

     про Департамент соціального захисту населення

     Чернігівської обласної державної адміністрації

      

     1. Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до складу обласної державної адміністрації і в межах Чернігівської області забезпечує виконання покладених на нього завдань. Скорочена назва – ДСЗН Чернігівської ОДА.

     2. Департамент підпорядковується голові обласної державної адміністрації та є підзвітним і підконтрольним Міністерству соціальної політики України (далі - Мінсоцполітики), Міністерству у справах ветеранів України (далі – Мінветеранів). Діяльність Департаменту координується Національною соціальною сервісною службою України (далі – Нацсоцслужба).

     3. Департамент взаємодіє з Нацсоцслужбою у виконанні визначених для нього завдань.

     4. Департамент забезпечує на території області реалізацію державної політики з питань соціальної підтримки і надання соціальних послуг сім’ям та особам, які належать до вразливих груп населення та / або перебувають у складних життєвих обставинах (зокрема особам похилого віку, особам з інвалідністю, ветеранам війни та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни,  членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, військовослужбовцям, які звільнені з військової служби та членам їх сімей / комісованим військовослужбовцям та членам їх сімей, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям з дітьми, малозабезпеченим особам, багатодітним, внутрішньо переміщеним особам, дітям, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством мають право на пільги (крім пільг з оплати житлово-комунальних послуг, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу), соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються з військової служби.

     5. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, Мінветеранів, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також положенням про Департамент.

     6. Основними завданнями Департаменту є:

     1) підготовка пропозицій до проектів державних цільових, галузевих і регіональних програм у сфері соціальної політики, в тому числі програм підвищення рівня життя, посилення ролі сім’ї як основи суспільства;

     2) виконання програм і заходів у сфері соціального захисту населення, спрямованих на покращення становища сімей;

     3) організація на території області надання соціальних послуг і проведення соціальної роботи шляхом визначення потреб населення у соціальних послугах, розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

     4) координація діяльності та контроль за виконанням структурними підрозділами соціального захисту населення районних державних адміністрацій завдань і заходів, спрямованих на розв’язання питань, що належать до його компетенції; нагляд за дотриманням вимог законодавства щодо призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, надання практичної, консультаційно-правової та організаційно-методичної допомоги;

     5) сприяння органам місцевого самоврядування у розв’язанні питань соціально-економічного розвитку відповідних територій, громадським та іншим організаціям, волонтерам – у проведенні ними роботи з питань соціального захисту сімей, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей, дітей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку та інших вразливих категорій населення;

     6) методичне забезпечення та координація надання адміністративних послуг соціального характеру через органи місцевого самоврядування, центри надання адміністративних послуг.

     7. Департамент відповідно до визначених повноважень:

     1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, Мінветеранів та Нацсоцслужби, забезпечує контроль за їх реалізацією;

     2) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

     3) аналізує стан і тенденції соціального розвитку та розвитку державної ветеранської політики на території у Чернігівській області та вживає заходів для усунення недоліків;

     4) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку Чернігівської області;

     5) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

     6) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

     7) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

     8) розробляє в межах компетенції проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення та державної ветеранської політики;

     9) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

     10) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

     11) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Чернігівської обласної ради;

     12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали, статистичну, адміністративну, оперативну звітність з питань, що належать до його компетенції, для подання голові обласної державної адміністрації, Мінсоцполітики, Мінветеранів та Нацсоцслужбі;

     13) забезпечує реалізацію заходів щодо запобігання корупції;

     14) готує у межах повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп, бере участь у їх розробленні;

     15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

     16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

     17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

     18) постійно інформує населення про виконання своїх повноважень, визначених законом;

     19) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення, ветеранів та членів їх сімей;

     20) виконує повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

     21) забезпечує в межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

     22) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

     23) забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

     24) забезпечує захист персональних даних;

     25) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд обласній державній адміністрації, Мінсоцполітики, Мінветеранів, Нацсоцслужбі;

     26) проводить моніторинг з проблемних питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення та державної ветеранської політики, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання обласній державній адміністрації, Мінсоцполітики, Мінветеранів та Нацсоцслужбі;

     27) координує, контролює та забезпечує у межах повноважень виконання державних цільових програм;

     28) у сферах соціальної підтримки населення, забезпечення державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

     а) виконує координаційно-методичні функції та проводить моніторинг з питань надання та виплати:

     державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; державної соціальної допомоги на догляд (крім державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1–3  частини першої статті 7 Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”); щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, одинокими особами, які досягли 80-річного віку; тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку; державної допомоги сім’ям з дітьми; державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею; допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях; соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти; допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам; одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року; одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, а також особам, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності; одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією російської федерації проти України; одноразової грошової допомоги у разі інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройного конфлікту, інших видів державної підтримки відповідно до законодавства; одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті; інших видів державної підтримки відповідно до законодавства;

     компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до законодавства;

     б) забезпечує організацію та координацію роботи, пов’язаної з обліком внутрішньо переміщених осіб;

     в) здійснює контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування компенсацій та інших соціальних виплат, виконанням інших заходів щодо соціального захисту населення, відповідно до законодавства;

     г) проводить координацію та методичний супровід діяльності органів місцевого самоврядування базового рівня, центрів надання адміністративних послуг щодо забезпечення ними приймання заяв і відповідних документів для призначення державної соціальної допомоги, зокрема, із застосуванням програмного комплексу „Інтегрована інформаційна система „Соціальна громада” та передання їх органу, що призначає державну соціальну підтримку;

     ґ) виконує координаційно-методичні функції, проводить моніторинг і контролює в межах компетенції надання установлених законодавством пільг та реалізацію заходів щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, дітей-сиріт, сімей загиблих військовослужбовців, багатодітних сімей та інших вразливих категорій громадян, координує роботу підприємств, установ, організацій з цих питань;

     д) організовує та координує роботу, пов’язану із визначенням / підтвердженням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, на яких поширюється дія законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”;

     е) забезпечує роботу обласної комісії із розгляду питань, пов’язаних з наданням статусу учасника війни;

     є) забезпечує організацію, контроль та методичне керівництво щодо санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплати грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

     ж) подає пропозиції щодо кандидатур на призначення довічних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

     з) забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, систематично проводить моніторинг виплати стипендій та інформує Мінсоцполітики про зміну їх одержувачів, організовує своєчасне подання документів для призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

     и) забезпечує організацію, контроль та методичне керівництво щодо виконання державних бюджетних програм, спрямованих на забезпечення житлом ветеранів війни та членів їх сімей, надання послуг із соціальної та професійної адаптації, а також психологічної реабілітації;

     29) у сферах надання соціальних послуг населенню, проведення соціальної роботи:

     а) забезпечує реалізацію державної політики з питань надання соціальних послуг і соціальної роботи в області;

     б) узагальнює визначені виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, районними державними адміністраціями потреби в соціальних послугах, визначає потреби населення у соціальних послугах, що надаються на регіональному рівні, оприлюднює відповідні результати;

     в) інформує населення регіону про перелік соціальних послуг, їх зміст і порядок надання у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я;

     г) забезпечує ведення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг в області;

     ґ) розробляє, готує на затвердження, забезпечує фінансування та виконання регіональних програм у частині задоволення потреб осіб / сімей у соціальних послугах, розроблених за результатами визначення потреб населення області в соціальних послугах;

     д) здійснює контроль за дотриманням вимог Закону України «Про соціальні послуги»;

      е) проводить моніторинг надання соціальних послуг, оцінювання їх якості та оприлюднення відповідних результатів;

     є) координує діяльність обласних суб’єктів системи надання соціальних послуг;

     ж) забезпечує взаємодію надавачів соціальних послуг, органів, установ, закладів, фізичних осіб – підприємців, які в межах компетенції надають на обласному рівні допомогу вразливим групам населення та особам / сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та / або здійснюють їх захист;

     з) забезпечує збір, аналіз та поширення відповідно до законодавства інформації щодо надання соціальних послуг, сприяння впровадженню успішного досвіду надання соціальних послуг;

     и) забезпечує надання в області соціальних послуг особам / сім’ям відповідно до їхніх потреб;

     і) здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, спрямованих на фінансування соціальних послуг;

     ї) забезпечує дотримання прав отримувачів соціальних послуг;

     й) забезпечує в межах повноважень організацію соціального замовлення; бере участь в оцінюванні конкурсних пропозицій, які подаються недержавними надавачами соціальних послуг, на конкурс із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг;

     к) забезпечує в межах повноважень публічні закупівлі соціальних послуг;

     л) забезпечує організацію роботи зі створення та розвитку мережі закладів, установ, служб з надання соціальних послуг особам, сім’ям / особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі дітям з інвалідністю;

     м) проводить координацію та методологічне забезпечення діяльності обласного центру соціальних служб;

     н) проводить роботу, пов’язану зі зміцненням матеріально-технічної бази інтернатних установ, інших закладів, установ та служб, які надають соціальні послуги, підвищенням якості соціальних послуг, які ними надаються, вносить пропозиції щодо обсягу фінансування для утримання цих установ, закладів, служб;

     о) організовує та контролює взаємодію інтернатних установ системи соціального захисту населення з органами Національної поліції;

     п) забезпечує ефективну роботу Наглядової ради щодо діяльності інтернатних установ системи соціального захисту населення та координує роботу громадських рад при інтернатних установах;

     р) вирішує питання щодо направлення осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, до закладів, установ, служб, що надають соціальні послуги, зокрема, з питань, пов’язаних із влаштуванням осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ системи соціального захисту населення;

     с) сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства;

     т) співпрацює з недержавними надавачами соціальних послуг;

     у) сприяє громадським організаціям, волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам, які потребують волонтерської допомоги, та в поширенні інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, фізичних осіб, організації та установи;

     ф) у межах компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам і сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

     х) у межах компетенції координує роботу структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій, виконавчих органів місцевого самоврядування щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

     ц) подає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування при формуванні проектів відповідних місцевих бюджетів пропозиції щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб’єктів, що надають соціальні послуги;

     ч) співпрацює із закладами освіти в напрямі підготовки та підвищення кваліфікації соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, координує роботу з підвищення їхньої кваліфікації;

     ш) сприяє реінтеграції в суспільство бездомних осіб та соціальній адаптації осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, відповідно до законів України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей""Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк";

     щ) взаємодіє зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, міграційної служби, внутрішніх справ, а також з центрами зайнятості, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності з питань розвитку соціальних послуг у територіальній громаді;

     30) взаємодіє з органом пробації відповідно до законодавства;

     31) бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;

     32) у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

     а) сприяє розвитку реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, подає органам місцевого самоврядування пропозиції щодо потреби в реабілітаційних установах, а також організації надання реабілітаційних послуг шляхом залучення недержавних організацій;

     б) координує діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю обласного підпорядкування;

     в) координує роботу місцевих структурних підрозділів соціального захисту населення в частині прийняття документів щодо забезпечення окремих категорій населення допоміжними засобами реабілітації;

     г) веде облік осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю та організовує роботу із забезпечення їх автомобілями (в тому числі безоплатного та пільгового) відповідно до законодавства;

     ґ) координує та контролює виплату компенсаційних виплат, передбачених законодавством;

     д) аналізує та узагальнює потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю та інших окремих категорій населення, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, компенсаційними виплатами, передбаченими законодавством;

     е) бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

     є) створює умови для адаптації та інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство;

     33) організовує та забезпечує внутрішній контроль діяльності установ, організацій, що належать до сфери його управління, за результатами проведеної роботи звітує Мінсоцполітики;

     34) забезпечує координацію роботи за веденням централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ); Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб; підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

     35) забезпечує контроль за діяльністю підпорядкованих установ;

     36) виконує інші передбачені законодавством повноваження.

     8. Департамент для здійснення своїх повноважень і завдань має право:

     1) здійснювати контроль за дотриманням законодавства з питань,
     що належать до компетенції Департаменту;

     2) отримувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та від їхніх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання визначених для нього завдань;    

     3) залучати до виконання окремих завдань, участі у вивченні окремих питань фахівців інших структурних підрозділів обласної державної  адміністрації, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їхніми керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

     4) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації з питань соціального захисту населення та державної ветеранської політики;

     5) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку та комунікації, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

     6) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

     9. Департамент в установленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, її апаратом, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої роботи щодо забезпечення виконання строків, періодичності отримання та передання інформації, необхідної для належного виконання визначених для нього завдань і проведення запланованих заходів.

     10. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади голова обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із Мінсоцполітики в установленому законодавством порядку.

     11. Директор Департаменту:

     1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті;

     2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про Департамент;

     3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

     4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

     5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

     6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

     7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

     8) вносить пропозиції стосовно розгляду на засіданнях колегії, утвореної обласною державною адміністрацією, питань, що належать до компетенції Департаменту, розробляє проекти відповідних рішень;

     9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

     10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з Мінсоцполітики, Нацсоцслужбою, Мінветеранів, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями – за дорученням керівництва обласної державної  адміністрації;

     11) видає в межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

     Накази нормативно-правового спрямування, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або є міжвідомчими, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

     12) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

     13) розпоряджається коштами в межах кошторису Департаменту, затвердженого головою обласної державної адміністрації;

     14) здійснює добір кадрів;

     15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

     16) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту,  присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

     приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

     17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

     18) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

     19) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих управлінь соціального захисту населення, інтернатних закладів, інших установ, що належать до сфери управління Департаменту;

     20) виконує інші повноваження, визначені законодавством.

     Директор Департаменту здійснює визначені Законом України “Про державну службу” повноваження керівника державної служби в Департаменті.

     12. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані Мінсоцполітики, Мінветеранів, головою обласної державної адміністрації.

     13. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту відповідно до законодавства про державну службу.

     14. Для погодженого розв’язання питань, що належать до компетенції Департаменту, в ньому може утворюватися колегія.

     Персональний склад колегії затверджується головою обласної державної  адміністрації за поданням директора Департаменту.

     Рішення колегії виконуються згідно з наказами директора Департаменту.

     15. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення програм і розв’язання інших питань в Департаменті можуть утворюватися ради (наукові, громадські) та комісії.

     Склад рад і комісій, положення про них затверджує директор Департаменту.

     16. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної державної адміністрації в межах відповідних бюджетних призначень.

     17. Штатний розпис і кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (зі змінами).

     18. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

      

      

     Назад

      

     Версія для людей з вадами 

     зору

      

     Анкета для опитування щодо доступності публічних послуг у сфері соціального захисту населення

      

     Гарячі телефонні лінії

     "Інформація для внутрішньо переміщених осіб за телефоном "гарячої лінії"::
     (04622) 5-99-38
     Телефони в районах